wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Miasto Kobyłka

Prawo miejscowe i przepisy porządkowe

Ilość wyników na stronie:
Numer Data podjęcia Tytuł Prawo Miejscowe Status aktu
XII/133/11 2011-12-29 Uchwała w sprawie†powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w†Kobyłce TAK Uchwalony obowiązujący
XII/132/11 2011-12-29 Uchwała zmieniającą uchwałę w†sprawie zatwierdzenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w†Kobyłce.† TAK Uchwalony obowiązujący
XII/131/11 2011-12-29 Uchwała w sprawie†odwołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w†Kobyłce† TAK Uchwalony obowiązujący
XII/130/11 2011-12-29 Uchwała w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości oznaczonych jako działki nr ew. 28/5 i†29/6 w†obrębie 22, położonych w†Kobyłce w†rejonie ul. Kraszewskiej† TAK Uchwalony obowiązujący
XII/129/11 2011-12-29 Uchwała w sprawie przyjęcia ponadpodstawowego profilaktycznego programu zdrowotnego polegającego na zapobieganiu chorobom i†urazom oraz promocji zdrowia w†szkołach prowadzonych przez Gminę Kobyłka i†udzielenia dotacji na jego realizację† TAK Uchwalony obowiązujący
XII/128/11 2011-12-29 Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i†Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012† TAK Uchwalony obowiązujący
XII/127/11 2011-12-29 Uchwała w sprawie ustalenia wysokości opłaty od posiadania psów w†roku 2012† TAK Uchwalony obowiązujący
XII/126/11 2011-12-29 Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w†Wołominie w†2012 roku z†przeznaczeniem na realizację zadania: ,,Przebudowa drogi powiatowej Nr 4352W na odcinku ul. Zagańczyka i†Mareckiej w†Kobyłce wraz z†infrastrukturą drogową"† TAK Uchwalony obowiązujący
XII/125/11 2011-12-29 Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w†Wołominie w†2012 roku z†przeznaczeniem na realizację zadania: ,,Dofinansowanie inwestycji lub zakupów inwestycyjnych dla Szpitala Powiatowego w†Wołominie"† TAK Uchwalony obowiązujący
XII/124/11 2011-12-29 Uchwała Budżetowa Miasta Kobyłka na rok 2012 TAK Uchwalony obowiązujący
XII/123/11 2011-12-29 Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata† 2012 - 2024 TAK Uchwalony obowiązujący
XII/122/11 2011-12-29 Uchwała zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Kobyłka na rok 2011† TAK Uchwalony obowiązujący
XII/121/11 2011-12-29 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2011 - 2024 TAK Uchwalony obowiązujący
XI/120/11 2011-11-30 TAK Uchwalony obowiązujący
XI/119/11 2011-11-30 TAK Uchwalony obowiązujący
Pierwsza 1 2 3 4 5  ... Ostatnia