wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Miasto Kobyłka

Zarządzenia w sprawie uchwalenia i zmian regulaminu organizacyjnego urzędu

Ilość wyników na stronie:
Numer Data podjęcia Tytuł Prawo Miejscowe Status aktu
172/2011 2011-10-28 W sprawie wprowadzenia Regulaminu okresowej oceny pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych oraz kierowniczych w Urzędzie Miasta Kobyłka. TAK Uchwalony obowiązujący
111/2009 2009-09-28 zmieniające zarządzenie Nr 34/07 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 21.05.2007 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Kobyłka, zmienione zarządzeniami Burmistrza Miasta Kobyłka: nr 7/08 z dnia 28.01.2008 r., nr 55/08 z dnia 27.05.2008 r. oraz nr 31/09 z dnia 30.03.2009 r. TAK Uchwalony obowiązujący
55/2008 2008-05-27 zmieniające zarządzenie Nr 34/07 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 21.05.2007 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Kobyłka, zmienione zarządzeniem nr 7/08 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 28.01.2008 r. TAK Uchwalony obowiązujący
7/2008 2008-01-28 zmieniające zarządzenie Nr 34/07 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 21.05.2007 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Kobyłka TAK Uchwalony obowiązujący
34/07 2007-05-21 w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Kobyłka. TAK Uchwalony obowiązujący
10/07 2007-02-01 Zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Kobyłka. TAK Uchwalony obowiązujący
38/06 2006-05-08 Zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Kobyłka. TAK Uchwalony obowiązujący
49/05 2005-08-01 W sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Kobyłka. TAK Uchwalony obowiązujący
32/05 2005-05-25 W sprawie: Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta w Kobyłce. TAK Uchwalony obowiązujący
6/05 2005-01-21 Zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Mista Kobyłka. TAK Uchwalony obowiązujący
84/04 2004-12-01 Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta w Kobyłce. TAK Uchwalony obowiązujący
67/04 2004-10-01 Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Kobyłka. TAK Uchwalony obowiązujący
49/04 2004-07-07 Zmiany do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta w Kobyłce. TAK Uchwalony obowiązujący
4/04 2004-01-28 Zmiana do Regulminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Kobyłka TAK Uchwalony obowiązujący
3/03 2003-01-02 Regulamin organizacyjny Urzędu TAK Uchwalony obowiązujący