wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Miasto Kobyłka

Urzędowe tablice ogłoszeń

Wyszukiwanie w tekście (data, znak sprawy, czego dotyczy,adresat)
Wybierz tablicę:
v
Od kiedy na tablicy 
Do kiedy na tablicy 
Tytuł ogloszenia - czego dotyczy 
2011-09-12 Ogłoszenie o zamiarze podziału nieruchomości N. N.
2010-06-11 Uchwała w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Kobyłka
2010-06-11 uzasadnienie uchwały do studium
2010-06-11 ZAŁĄCZNIK NR 1 do studium
2009-01-29 Postanowienie Nr. 14/09
2009-01-29 Decyzja Nr 25/09 ośrodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
2006-12-06 Podłączenie do miejskiej sieci wodociągowej - uchwały
2006-02-033000-02-02Obowiązki właściciela nieruchomości
2006-02-023000-02-02Dni i godziny otwarcia Urzędu Miasta w Kobyłce