wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Miasto Kobyłka

Uchwały w sprawie podatków i opłat lokalnych

Ilość wyników na stronie:
Numer Data podjęcia Tytuł Prawo Miejscowe Status aktu
XII/127/11 2011-12-29 Uchwała w sprawie ustalenia wysokości opłaty od posiadania psów w†roku 2012† TAK Uchwalony obowiązujący
X/101/11 2011-10-27 TAK Uchwalony obowiązujący
X/100/11 2011-10-27 TAK Uchwalony obowiązujący
X/99/11 2011-10-27 TAK Uchwalony obowiązujący
IX/78/11 2011-09-22 TAK Uchwalony obowiązujący
II/13/10 2010-12-28 w sprawie określenia stawek opłaty targowej na 2011 r. na terenie miasta Kobyłka. TAK Uchwalony obowiązujący
L/484/10 2010-11-04 w sprawie ustalenia wysokości opłaty od posiadanych psów w roku 2011 TAK Uchwalony obowiązujący
L/479/10 2010-11-04 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2011 TAK Uchwalony obowiązujący
L/478/10 2010-11-04 w sprawie: zwolnień w podatku od nieruchomości na rok 2011. TAK Uchwalony obowiązujący
L/477/10 2010-11-04 w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2011. TAK Uchwalony obowiązujący
XLV/450/10 2010-06-14 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg na drogach gminnych TAK Uchwalony obowiązujący
XLIII/431/10 2010-04-28 w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej TAK Uchwalony obowiązujący
XL/405/10 2010-01-28 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Kobyłka na okres od 1 marca 2010 r. do 28†lutego 2011 r. TAK Uchwalony obowiązujący
XXXIX/393/09 2009-12-17 zmieniająca uchwałę Nr XXXVII/369/09 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 27 października 2009 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na rok 2010. TAK Uchwalony obowiązujący
XXXVIII/382/09 2009-11-20 w sprawie ustalenia wysokości opłaty od posiadania psów w roku 2010 TAK Uchwalony obowiązujący
Pierwsza 1 2 3 4 5 Ostatnia