wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Zbuczyn

Informacje systemowe o wybranej jednostce

Szkoła Podstawowa w Dziewulach

Pełna nazwa jednostki: Szkoła Podstawowa w Dziewulach
Nazwa skrócona: Sz.P. Dziewule
Grupa jednostek: Oświata i wychowanie, nauka i szkolnictwo wyższe
Podgrupa jednostek: Szkoły podstawowe
Adres jednostki: 08-106 Zbuczyn, Kościelna 10
Telefon: (025) 641-63-28
Faks: (brak danych)
Liczba zatrudnionych: (brak danych)
Średnie wynagrodzenie: (brak danych)
Czy osoba prawna: NIE
Status prawny lub forma prawna: (brak danych)
Nazwa organu tworzącego: (brak danych)
Akt tworzący (numer, data, tytuł): (brak danych)
Plik aktu:
Regulamin jednostki:
Status jednostki:
Kod terytorialny GUS: (brak danych)
NIP: (brak danych)
REGON: 001135015
Numer rachunku bankowego: (brak danych)
Adres strony internetowej: (brak danych)
Data ostatniej aktualizacji:

Kierownik jednostki

Imię i Nazwisko: Andrzej Wróbel
Od kiedy zatrudniony w urzędzie: 2000-01-01
Czy pracownik urzędu: TAK
Wiek: (brak danych)
Poziom wykształcenia: Wyższe
Kierunek wykształcenia: (brak danych)
Adres e-mail: (brak danych)

Przedmiot działalności i kompetencje

Informacje dodatkowe o działaności

Tryb działania w zakresie gospodarki budżetowej i pozabudżetowej

Majątek którym dysponuje jednostka

Informacje o użytkownikach

Struktura własnościowa

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2004-03-04
Data udostępnienia informacji 2004-03-04