wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Zbuczyn

Informacje systemowe o wybranej jednostce

Gminne Przedszkole w Zbuczynie

Pełna nazwa jednostki: Gminne Przedszkole w Zbuczynie
Nazwa skrócona: Przedszkole Zbuczyn
Grupa jednostek: Oświata i wychowanie, nauka i szkolnictwo wyższe
Podgrupa jednostek: Przedszkola
Adres jednostki: 08-106 Zbuczyn, Jana Pawła II 1
Telefon: (025) 642-04-10
Faks: (brak danych)
Liczba zatrudnionych: (brak danych)
Średnie wynagrodzenie: (brak danych)
Czy osoba prawna: NIE
Status prawny lub forma prawna: (brak danych)
Nazwa organu tworzącego: (brak danych)
Akt tworzący (numer, data, tytuł): (brak danych)
Plik aktu:
Regulamin jednostki:
Status jednostki:
Kod terytorialny GUS: (brak danych)
NIP: (brak danych)
REGON: 711642840
Numer rachunku bankowego: (brak danych)
Adres strony internetowej: przedszkole.zbuczyn.pl
Data ostatniej aktualizacji:

Kierownik jednostki

Imię i Nazwisko:
Od kiedy zatrudniony w urzędzie: 2000-01-01
Czy pracownik urzędu: TAK
Wiek: (brak danych)
Poziom wykształcenia: Wyższe
Kierunek wykształcenia: (brak danych)
Adres e-mail: (brak danych)

Przedmiot działalności i kompetencje

Praca dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programu wychowania przedszkolnego wzbogacanego programami autorskimi zatwierdzanymi w trybie przewidzianym przepisami prawa.

Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka, jego możliwości rozwojowych oraz potrzeb środowiska, z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych placówki, a w szczególności zapewnia:
troskliwą opiekę zaangażowaną i wykwalifikowaną kadrę;
beztroskie, pełne uśmiechu i radości dzieciństwo;
twórczy rozwój dziecka zgodny z wrodzonym potencjałem i talentami;
pewność i bezpieczeństwo;
rzetelną realizację podstawy programowej - zgodnie z wymaganiami Ministerstwa Edukacji Narodowej;
naukę przez zabawę;
szeroki zakres zajęć dodatkowych;
opiekę specjalistyczną: pedagogiczną, logopedyczną, psychologiczną;

Przedszkole realizuje zadania opiekuńcze odpowiednio do wieku dzieci i potrzeb środowiska z uwzględnieniem obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny.

Informacje dodatkowe o działaności

Tryb działania w zakresie gospodarki budżetowej i pozabudżetowej

Majątek którym dysponuje jednostka

Informacje o użytkownikach

mgr Marzanna Wojtaś

-Dyrektor Przedszkola, n-l dyplomowany, oligofrenopedagog,
terapeuta Integracji Sensorycznej, terapeuta Biofeedback
mgr Marzena Hryć
-społeczny z-ca Dyrektora, nauczyciel dyplomowany

Grupa 3 - latków:

mgr Ewelina Mamcarz
-nauczyciel kontraktowy, surdopedagog
mgr Joanna Rosada - Zadrożna
- nauczyciel kontraktowy, nauczyciel gimnastyki korekcyjnej
Bogusława Mędza
- pomoc nauczyciela
Grupa 4 - latków:

mgr Magdalena Pogonowska
-nauczyciel kontraktowy
mgr Dorota Trojanowska
-nauczyciel mianowany
Agata Ługowska
- pomoc nauczyciela


Grupa 4 - latków:

mgr Agnieszka Nowosielska
-nauczyciel mianowany, psycholog, terapeuta Biofeedback
mgr Małgorzata Sprzączak
-nauczyciel mianowany
Dorota Cisak
-pomoc nauczyciela / woźna


Grupa 5 - latków:

mgr Anita Zdanowska
-nauczyciel mianowany
mgr Marzena Hryć
-nauczyciel dyplomowany, oligofrenopedagog
Monika Wielgórska
-pomoc nauczyciela


Grupa 4-5 - latków:

mgr Bartosz Mamcarz
-nauczyciel kontraktowy, terapeuta ruchowy Integracji Sensorycznej,
terapeuta Biofeedback
mgr Elżbieta Piskorz
-nauczyciel kontarktowy, oligofrenopedagog
mgr Marzanna Wojtaś

-nauczyciel wspomagający


Bożena Woźniak

-intendentka
Magdalena Borkowska
-sekretarka
Agnieszka Skorupska
-kucharka
Jadwiga Niewęgłowska
-kucharka
Krystyna Prochenka
-kucharka
Wioletta Głuszczak-Korolewicz
-kucharka
Marta Kalicka
-woźna

Struktura własnościowa

mienie komunalne

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Maria Konstańczuk
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Maria Konstańczuk
Data wytworzenia informacji 2004-03-04
Data udostępnienia informacji 2004-03-04