wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Zbuczyn

Informacje systemowe o wybranej jednostce

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Pełna nazwa jednostki: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Nazwa skrócona: GOPS
Grupa jednostek: Administracja publiczna
Podgrupa jednostek: Ośrodki pomocy społecznej
Adres jednostki: 08-106 Zbuczyn, Jana Pawła II 1
Telefon: (025) 641-61-21
Faks: (brak danych)
Liczba zatrudnionych: (brak danych)
Średnie wynagrodzenie: (brak danych)
Czy osoba prawna: TAK
Status prawny lub forma prawna: (brak danych)
Nazwa organu tworzącego: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Akt tworzący (numer, data, tytuł): (brak danych)
Plik aktu:
Regulamin jednostki:
Status jednostki:
Kod terytorialny GUS: (brak danych)
NIP: (brak danych)
REGON: (brak danych)
Numer rachunku bankowego: (brak danych)
Adres strony internetowej: (brak danych)
Data ostatniej aktualizacji: 2008-12-04

Kierownik jednostki

Imię i Nazwisko: Joanna Karpiarz
Od kiedy zatrudniony w urzędzie: 2007-04-02
Czy pracownik urzędu: TAK
Wiek: 49
Poziom wykształcenia: Wyższe
Kierunek wykształcenia: Pedagogika Pracy Socjalnej
Adres e-mail:

Przedmiot działalności i kompetencje

Do zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej należą sprawy dotyczące funkcjonowania pomocy społecznej na terenie gminy Zbuczyn, a w szczególności: - umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystujac własne środki, możliwosci i uprawnienia, - zaspokajanie niezbednych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka, - zapobieganie powstawania sytuacji wyżej określonych

Informacje dodatkowe o działaności

Tryb działania w zakresie gospodarki budżetowej i pozabudżetowej

Majątek którym dysponuje jednostka

Informacje o użytkownikach

Struktura własnościowa

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Maria Konstańczuk
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Maria Konstańczuk
Data wytworzenia informacji 2004-09-20
Data udostępnienia informacji 2004-09-20