wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Zbuczyn

Informacje o Uchwale numer: XXXII/267/2013

Tytuł aktu prawnego - pełny: w sprawie zwolnień od podatku od środków transportowych i od środków transportowych i od podatku od nieruchomości na rok 2014 obowiązujących na obszarze Gminy Zbuczyn
Tytuł aktu prawnego - skrócony: Zwolnień od podatku od środków transportowych i od środków transportowych i od podatku od nieruchomości na rok 2014 obowiązujących na obszarze Gminy Zbuczyn
Numer: XXXII/267/2013
Status aktu: Uchwalony - obowiązujący
Data podjęcia: 2013-11-26
Czy przepis prawa miejscowego?: TAK
Realizacja zadań publicznych (Grupa zadań): Finanse i budżet (dochody i wydatki samorządu)
Realizacja zadań publicznych (Podgrupa zadań): Wpływy z pozostałych podatków i opłat lokalnych
Realizacja zadań publicznych (Wykaz szczegółowy): Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
Realizacja zadań i kompetencji rady (Grupa kompetencji): Kompetencje finansowe
Realizacja zadań i kompetencji rady (Kompetencja): podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat
Data publikacji:
Uchwała Treść uchwały [171,16 KB]

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Edyta Celińska
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Edyta Celińska
Data wytworzenia informacji 2014-01-02
Data udostępnienia informacji 2014-01-02