wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Zbuczyn

Urzędowe tablice ogłoszeń

Okreśœl interesujący Cię przedział czasowy
Od:
v
Do:
v
Wyszukaj po komórkach
Komórki prowadzące tablice:
v
Nazwa tablicy:
v
Wyszukiwanie w tekście (data, znak sprawy, czego dotyczy,adresat)
Od kiedy na tablicy 
Do kiedy na tablicy 
Tytuł ogloszenia - czego dotyczy 
2023-03-30 obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie zakładu uboju, rozbioru wieprzowiny i wołowiny oraz przetwórstwa mięsa na działach o nr ewid. 548, 510/549, 549 oraz 551/1 obręb Modrzew, gmina Zbuczyn, powiat siedlecki, województwo mazowieckie.
2023-03-29 OŚWIADCZENIE W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI NA 2023 ROK
2023-03-28 Obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Ąbudowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 134, 135, 136, 137/138 obręb Czuryły, gmina Zbuczyn, powiat siedlecki, województwo mazowieckie.
2023-03-16 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie stacji elektroenergetycznej 400/110/SN oraz magazynów energii wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 15 obręb Zdany, gmina Zbuczyn, powiat siedlecki, województwo mazowieckie.
2023-03-16 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie stacji elektroenergetycznej 400/110/SN oraz magazynów energii wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 15 obręb Zdany, gmina Zbuczyn, powiat siedlecki, województwo mazowieckie.
2023-03-15 Obwieszczenie Wójta Gminy Zbuczyn o zwołaniu w dniu 23 marca 2023 roku (czwartek) o godzinie 18:00 zebrania wiejskiego Sołectwa Borki-Kosy w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających sołtysa Sołectwa Borki-Kosy.
2023-03-10 Obwieszczenie Wójta Gminy Zbuczyn z dn. 09.03.2023 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie odcinków napowietrznej i kablowej linii oświetlenia drogowego w miejscowości Lucynów.
2023-03-09 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie dot. Budowy autostrady A2 Warszawa – Kukuryki na odcinku obw. Siedlec – węzeł Cicibór.
2023-03-07 Zawiadomienie o zapewnieniu możliwości społeczeństwa w trakcie przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko przed wydaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
2023-03-07 Informacja Starosty Siedleckiego o wszczęciu postępowania w sprawie pozwolenia na budowę dotyczącego inwestycji celu publicznego w zakresie łączności
Strona 1 of 83 (821 ogłoszeń)Poprzednia[1]234567818283Następna