wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Zbuczyn

Zadania i kompetencje Przewodniczącego

1. Zwołuje sesje Rady,
2. przewodniczy obradom;
3. sprawuje policję sesyjną;
4. kieruje obsługą kancelaryjna posiedzeń Rady;
5. zarządza i przeprowadza głosowanie nad projektami;
6. podpisuje uchwały Rady,
7. czuwa nad zapewnieniem warunków niezbędnych do wykonywanie przez radnych ich mandatu.

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Paweł Wiśniewski
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Paweł Wiśniewski
Data wytworzenia informacji 2014-12-03
Data udostępnienia informacji 2014-12-03