wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Zbuczyn

Szczegóły informacji:

Raport o stanie Gminy Zbuczyn za 2020 rok

Data: 2021-05-31
Autor:
Treść informacji / streszczenie:

Raport o stanie Gminy Zbuczyn za 2020 rok

Na podstawie art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Wójt Gminy Zbuczyn przedstawia Radzie Gminy Zbuczyn raport o stanie gminy za 2020 rok. Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy.  

Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę. W debacie nad raportem o stanie gminy, oprócz radnych, głos mogą zabierać również mieszkańcy.


 Załączniki

Załącznik nr: 0

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Paweł Wiśniewski
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2021-05-31
Data udostępnienia informacji 2021-05-31