wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Zbuczyn

Szczegóły informacji:

Założenia do Strategii Rozwoju Gminy Zbuczyn

Data: 2007-01-01
Autor: Jarosław Jasiński
Treść informacji / streszczenie:
Przedstawiamy Misję, Założenia i Cele strategiczne projektowanej Strategii Rozwoju Gminy Zbuczyn na lata 2006-2015. Prosimy o konsultacje i konstruktywną krytykę (np. na FORUM lub w podule "pytania do Wójta")


MISJA I CELE STRATEGICZNE

Deklaracja misji Gminy:

"Gmina Zbuczyn obszarem rozwoju nowoczesnego rolnictwa i powstającej w jego otoczeniu konkurencyjnej przedsiębiorczości.

Rozwijając infrastrukturę zapewniamy atrakcyjne warunki życia mieszkańców i funkcjonowania podmiotów gospodarczych oraz stwarzamy możliwość wzrostu dochodów ludności"

CEL STRATEGICZNY nr 1

Rozwój infrastruktury technicznej

Program 1.1. System wodno-kanalizacyjny

1.1.1. Dalsze wodociągowanie Gminy

- zakończenie procesu wodociągowania do roku 2010 (16 wsi - planowany koszt ok. 4 mln zł, w tym dofinansowanie z UE - 3mln zł )

1.1.2. Budowa sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków w Gminie

- wykonanie koncepcji sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków dla całej Gminy - do końca 2006 r.

- budowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej obsługującej min. 50 % gospodarstw na terenie Gminy - do roku 2014 (planowany koszt ok. 15 mln zł, w tym dofinansowanie z UE - 11 mln zł)

Program 1.2.Drogownictwo

1.2.1. Kategoryzacja dróg gminnych

1.2.2. Nawierzchnia asfaltowa na drogach I kategorii (planowany koszt ok. 7,5 mln zł, w tym dofinansowanie z UE - 5,5 mln zł)

1.2.3. Utwardzenie dróg II kategorii (planowany koszt ok. 2 mln zł)

1.2.4. Nawierzchnia żwirowa lub żużlowa na drogach III kategorii (planowany koszt ok. 1,5 mln zł)

1.2.5. Poprawa układu drogowego miejscowości Zbuczyn

1.2.6. Budowa i modernizacja chodników, przejść dla pieszych, oświetlenia ulicznego

Program 1.3. Ochrona środowiska

1.3.1. Zorganizowanioe systemu odbioru niesegregowanych odpadów komunalnych

- do końca 2006 r.

1.3.2. Dalszy rozwój segregacji odpadów

1.3.3. Zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców

1.3.4. Programy rolno - środowiskowe

CEL STRATEGICZNY nr 2

Wspieranie rozwoju gospodarPrzedstawiamy Misję, Założenia i Cele strategiczne projektowanej Strategii Rozwoju Gminy Zbuczyn na lata 2006-2015. Prosimy o konsultacje i konstruktywną krytykę (np. na FORUM lub w podule "pytania do Wójta")


MISJA I CELE STRATEGICZNE

Deklaracja misji Gminy:

"Gmina Zbuczyn obszarem rozwoju nowoczesnego rolnictwa i powstającej w jego otoczeniu konkurencyjnej przedsiębiorczości.

Rozwijając infrastrukturę zapewniamy atrakcyjne warunki życia mieszkańców i funkcjonowania podmiotów gospodarczych oraz stwarzamy możliwość wzrostu dochodów ludności"

CEL STRATEGICZNY nr 1

Rozwój infrastruktury technicznej

Program 1.1. System wodno-kanalizacyjny

1.1.1. Dalsze wodociągowanie Gminy

- zakończenie procesu wodociągowania do roku 2010 (16 wsi - planowany koszt ok. 4 mln zł, w tym dofinansowanie z UE - 3mln zł )

1.1.2. Budowa sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków w Gminie

- wykonanie koncepcji sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków dla całej Gminy - do końca 2006 r.

- budowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej obsługującej min. 50 % gospodarstw na terenie Gminy - do roku 2014 (planowany koszt ok. 15 mln zł, w tym dofinansowanie z UE - 11 mln zł)

Program 1.2.Drogownictwo

1.2.1. Kategoryzacja dróg gminnych

1.2.2. Nawierzchnia asfaltowa na drogach I kategorii (planowany koszt ok. 7,5 mln zł, w tym dofinansowanie z UE - 5,5 mln zł)

1.2.3. Utwardzenie dróg II kategorii (planowany koszt ok. 2 mln zł)

1.2.4. Nawierzchnia żwirowa lub żużlowa na drogach III kategorii (planowany koszt ok. 1,5 mln zł)

1.2.5. Poprawa układu drogowego miejscowości Zbuczyn

1.2.6. Budowa i modernizacja chodników, przejść dla pieszych, oświetlenia ulicznego

Program 1.3. Ochrona środowiska

1.3.1. Zorganizowanioe systemu odbioru niesegregowanych odpadów komunalnych

- do końca 2006 r.

1.3.2. Dalszy rozwój segregacji odpadów

1.3.3. Zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców

1.3.4. Programy rolno - środowiskowe

CEL STRATEGICZNY nr 2

Wspieranie rozwoju gospodarPrzedstawiamy Misję, Założenia i Cele strategiczne projektowanej Strategii Rozwoju Gminy Zbuczyn na lata 2006-2015. Prosimy o konsultacje i konstruktywną krytykę (np. na FORUM lub w podule "pytania do Wójta")


MISJA I CELE STRATEGICZNE

Deklaracja misji Gminy:

"Gmina Zbuczyn obszarem rozwoju nowoczesnego rolnictwa i powstającej w jego otoczeniu konkurencyjnej przedsiębiorczości.

Rozwijając infrastrukturę zapewniamy atrakcyjne warunki życia mieszkańców i funkcjonowania podmiotów gospodarczych oraz stwarzamy możliwość wzrostu dochodów ludności"

CEL STRATEGICZNY nr 1

Rozwój infrastruktury technicznej

Program 1.1. System wodno-kanalizacyjny

1.1.1. Dalsze wodociągowanie Gminy

- zakończenie procesu wodociągowania do roku 2010 (16 wsi - planowany koszt ok. 4 mln zł, w tym dofinansowanie z UE - 3mln zł )

1.1.2. Budowa sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków w Gminie

- wykonanie koncepcji sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków dla całej Gminy - do końca 2006 r.

- budowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej obsługującej min. 50 % gospodarstw na terenie Gminy - do roku 2014 (planowany koszt ok. 15 mln zł, w tym dofinansowanie z UE - 11 mln zł)

Program 1.2.Drogownictwo

1.2.1. Kategoryzacja dróg gminnych

1.2.2. Nawierzchnia asfaltowa na drogach I kategorii (planowany koszt ok. 7,5 mln zł, w tym dofinansowanie z UE - 5,5 mln zł)

1.2.3. Utwardzenie dróg II kategorii (planowany koszt ok. 2 mln zł)

1.2.4. Nawierzchnia żwirowa lub żużlowa na drogach III kategorii (planowany koszt ok. 1,5 mln zł)

1.2.5. Poprawa układu drogowego miejscowości Zbuczyn

1.2.6. Budowa i modernizacja chodników, przejść dla pieszych, oświetlenia ulicznego

Program 1.3. Ochrona środowiska

1.3.1. Zorganizowanioe systemu odbioru niesegregowanych odpadów komunalnych

- do końca 2006 r.

1.3.2. Dalszy rozwój segregacji odpadów

1.3.3. Zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców

1.3.4. Programy rolno - środowiskowe

CEL STRATEGICZNY nr 2

Wspieranie rozwoju gospodar

    Informacje systemowe

Tożsamość osoby, która odpowiada za treść informacji Jarosław Jasiński
Tożsamość osoby, która wytworzyła informację Jarosław Jasiński
Tożsamość osoby, która udostępniła informację Stanisław Biardzki
Data wytworzenia informacji 2007-01-26
Data udostępnienia informacji 2007-01-26