wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Zbuczyn

Informacje szczegółowe o wybranej komórce:

Nazwa: Zastępca Wójta Gminy
Nazwa skrócona: Zastępca Wójta
Symbol: ZWG
Adres Organu/Komórki
organizacyjnej:
Urząd Gminy Zbuczyn
Jana Pawła II
Zbuczyn 08-106
Komórka nadrzędna merytorycznie: Wójt Gminy Zbuczyn
Komórka nadrzędna organizacyjnie: Wójt Gminy Zbuczyn
Dni i godziny pracy: poniedziałek- piątek, godz. 8:00 - 16:00
Dni i godziny przyjmowania interesantów: Przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków codziennie w godzinach pracy Urzędu.

 Przedmiot działania i kompetencje:

1. Do zakresu zadań Zastępcy Wójta należy w szczególności:

   1) podejmowanie czynności kierownika Urzędu i organu pod nieobecność Wójta lub
       wynikającej  z innych przyczyn niemożności pełnienia obowiązków przez  Wójta;

   2)  wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia Wójta.

 1. Zastępca Wójta sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą:

1) jednostek organizacyjnych Gminy;

 1. Urzędu Stanu Cywilnego;
 2. Wydziału Infrastruktury.

 

 Informacje dodatkowe:

 

 Kadra kierownicza:

Zastępca Wójta Gminy Zbuczyn

  Prowadzone tablice informacyjne:

 • Ogłoszenia o naborze na stanowiska urzędnicze
 • Wyniki otwartego konkursu ofert
 • Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Zbuczyn z dnia 16.11.2015 r.
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Zbuczyn z dnia 16.11.2015 r.
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Zbuczyn z dnia 08.12.2015
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Zbuczyn o wydaniu decyzji środowiskowej
 • w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o realizację inicjatywy lokalnej
 • Obwieszczenie dotyczące "przebudowy i zmiany sposobu użytkowania istniejącego budynku gospodarczego z przeznaczeniem na produkcję pieczarek na przeznaczenie do hodowli kur we wsi Krzesk-Królowa Niwa
 • Dofinansowanie przyznane na realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej w 2019 r.
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Zbuczyn z dnia 05.03.2020 r.
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Zbuczyn z dnia 05.03.2020 r.

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Paweł Wiśniewski
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2021-01-15
Data udostępnienia informacji 2021-01-15