wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Zbuczyn

Informacje szczegółowe o wybranej komórce:

Nazwa: Samodzielne stanowisko do spraw oświaty
Nazwa skrócona: Stanowisko ds. oświaty
Symbol: O
Adres Organu/Komórki
organizacyjnej:
Urząd Gminy Zbuczyn
Jana Pawła II
Zbuczyn 08-106
Komórka nadrzędna merytorycznie: Zastępca Wójta Gminy
Komórka nadrzędna organizacyjnie: Zastępca Wójta Gminy
Dni i godziny pracy: poniedziałek- piątek 8-16
Dni i godziny przyjmowania interesantów:

 Przedmiot działania i kompetencje:

Do zadań samodzielnego stanowiska do spraw oświaty należy:
1)przygotowanie dokumentacji i organizowanie konkursów dyrektorów szkół, gimnazjów i przedszkola;
2)koordynowanie prac związanych z zatwierdzaniem arkuszy organizacyjnych jednostek oświatowych i aneksów do nich;
3)prowadzenie spraw związanych z dowożeniem dzieci do szkół;
4)prowadzenie spraw z zakresu ustalania i reorganizacji sieci szkolnej;
5)sporządzanie sprawozdań dotyczących wypoczynku, wypadków, zatrudnienia, liczby dzieci z zakresu oświaty;
6)prowadzenie spraw związanych z analizą poziomu nauczania w szkołach;
7)prowadzenie spraw związanych z kontrolą realizacji obowiązku szkolnego;
8)prowadzenie spraw z zakresu sprawowania nadzoru przez organ prowadzący nad działalnością szkół;
9)koordynacja współpracy pomiędzy szkołami z terenu gminy;
10)opracowywanie wniosków i pomoc dyrektorom szkół w zakresie pozyskiwania środków na rzecz rozwoju jednostek oświatowych;
11)przygotowywanie wystąpień do władz państwowych i samorządowych w sprawie zwiększenia subwencji oświatowej, dotacji oraz pozyskiwania innych środków na funkcjonowanie, remonty, rozbudowę i budowę obiektów oświatowych.

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2004-03-01
Data udostępnienia informacji 2004-03-01