wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Zbuczyn

Informacje szczegółowe o wybranej komórce:

Nazwa: Wydział Doradztwa i Ochrony Środowiska
Nazwa skrócona:
Symbol: DOŚ
Adres Organu/Komórki
organizacyjnej:
Urząd Gminy Zbuczyn
Jana Pawła II
Zbuczyn 08-106
Komórka nadrzędna merytorycznie:
Komórka nadrzędna organizacyjnie:
Dni i godziny pracy:
Dni i godziny przyjmowania interesantów:

 Przedmiot działania i kompetencje:

 

 Informacje dodatkowe:

 

  Prowadzone tablice informacyjne:

 • w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży pod nazwą Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkolnej z elementami programów o tematyce profilaktyki uzależnień oraz promowania zdrowego stylu życia
 • Wójt Gminy Zbuczyn ogłasza otwarty nabór wniosków w ramach inicjatywy lokalnej w 2022 r.
 • Inicjatywa Lokalna 2022 – lista rankingowa
 • Zbiorczy wynik wyborów
 • Ogłoszenie Wójta Gminy Zbuczyn w sprawie poddania konsultacjom projektu Rocznego programu współpracy Gminy Zbuczyn z organizacjami pozarządowymi
 • Protokół z konsultacji społecznych projektu: Rocznego programu współpracy Gminy Zbuczyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
 • Zawiadomienie Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Gminy Zbuczyn o zwołaniu II Sesji Młodzieżowej Rady Gminy Zbuczyn
 • Informacja o przystąpieniu Gminy Zbuczyn do sprzedaży końcowej paliwa stałego do dnia 31 lipca 2023 r.
 • Wójt Gminy Zbuczyn zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.: Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Zbuczyn.
 • ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Dotyczy zapytania ofertowego na wykonanie zadania : Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zbuczyn. Nr sprawy: DOŚ.042.11.2023
 • Informacja w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku.
 • Zapytanie ofertowe - Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag z terenu Gminy Zbuczyn

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Paweł Wiśniewski
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Hanna Hermaniuk
Data wytworzenia informacji 2022-05-31
Data udostępnienia informacji 2022-05-31