wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Zbuczyn

Prawo miejscowe i przepisy porządkowe

Ilość wyników na stronie:
Numer Data podjęcia Tytuł Prawo Miejscowe Status aktu
LX/432/2018 2018-10-25 Uchawała nr LX/432/2018 Rady Gminy Zbuczyn z dznia 25 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Zbuczyn TAK Uchwalony obowiązujący
XXVII/237/2016 2016-12-15 w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/229/2016 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na rok 2017 obowiązujących na obszarze Gminy Zbuczyn TAK Uchwalony obowiązujący
XV/125/2015 2015-12-18 uchwalenia Strategii Rozwoju Gminy Zbuczyn TAK Uchwalony obowiązujący
XXXVII/328/2014 2014-03-13 Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Borki-Wyrki i części wsi Ługi-Rętki gm. Zbuczyn - część A TAK Uchwalony obowiązujący
XXXII/279/2013 2013-11-26 Przedłużenie czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Zbuczyn TAK Uchwalony obowiązujący
XXXII/267/2013 2013-11-26 Zwolnień od podatku od środków transportowych i od środków transportowych i od podatku od nieruchomości na rok 2014 obowiązujących na obszarze Gminy Zbuczyn TAK Uchwalony obowiązujący
XXXII/266/2013 2013-11-26 Określenie wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2014 na obszarze Gminy Zbuczyn TAK Uchwalony obowiązujący
XXXII/265/2013 2013-11-26 Określenie wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2014 na obszarze Gminy Zbuczyn TAK Uchwalony obowiązujący
XXXII/264/2013 2013-11-26 Obniżenie średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Zbuczyn na 2014 rok TAK Uchwalony obowiązujący
XXX/247/2013 2013-09-25 Zmiana Uchwały Nr XXIII/160/2012 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa, oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości w drodze inkasa, oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. TAK Uchwalony obowiązujący
XXX/245/2013 2013-09-25 Zmiana Uchwały Nr XXIII/160/2012 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa, oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości w drodze inkasa, oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso TAK Uchwalony obowiązujący
XXVII/205/2013 2013-04-25 Zmiany w budżetu gminy Zbuczyn na rok 2013. TAK Uchwalony obowiązujący
XXIII/161/12 2012-11-28 Zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków. TAK Uchwalony obowiązujący
XXIII/160/12 2012-11-28 Pobor podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia od inkaso. TAK Uchwalony obowiązujący
XXIII/159/12 2012-11-28 Zwolnie od podatków transportowych i od podatku od nieruchomości na rok 2013 obowiązujących na obszarze Gminy Zbuczyn TAK Uchwalony obowiązujący
Pierwsza 1 2 3 4 5  ... Ostatnia