wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Zbuczyn

Zarządzenia i inne akty wewnętrzne

Ilość wyników na stronie:
Numer Data podjęcia Tytuł Prawo Miejscowe Status aktu
46/2023 2023-06-06 w sprawie ogłoszenia gminnego konkursu "Najładniejsza zagroda i najładniejszy ogródek przydomowy w Gminie Zbuczyn w 2023 r." NIE Uchwalony obowiązujący
45/2023 2023-06-02 zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia gminnego konkursu ĄNajładniejsza zagroda i najładniejszy ogródek przydomowy w Gminie Zbuczyn w 2023 r.Ó NIE Uchwalony obowiązujący
44/2023 2023-06-02 w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora szkoły. NIE Uchwalony obowiązujący
43/2023 2023-05-22 w sprawie ogłoszenia gminnego konkursu ĄNajładniejsza zagroda i najładniejszy ogródek przydomowy w Gminie Zbuczyn w 2023 r. NIE Uchwalony obowiązujący
39/2023 2023-04-27 W sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży NIE Uchwalony obowiązujący
30/2023 2023-03-27 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Gminy Zbuczyn w zakresie pomocy społecznej. NIE Uchwalony obowiązujący
28/2023 2023-03-15 w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających sołtysa Sołectwa Borki-Kosy NIE Uchwalony obowiązujący
27/2023 2023-03-13 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży NIE Uchwalony obowiązujący
24/2023 2023-02-27 W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Gminy Zbuczyn w zakresie pomocy społecznej NIE Uchwalony obowiązujący
23/2023 2023-02-13 w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Gminy Zbuczyn w zakresie pomocy społecznej NIE Uchwalony obowiązujący
22/2023 2023-02-13 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2023 r. realizacji zadania publicznego Gminy Zbuczyn w zakresie upowszechnienia kultury fizycznej i sportu, w szczególności wśród dzieci i młodzieży. NIE Uchwalony obowiązujący
17/2023 2023-02-07 w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających sołtysa Sołectwa Wólka Kamienna NIE Uchwalony obowiązujący
10/2023 2023-01-18 w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów NIE Uchwalony obowiązujący
8/2023 2023-01-02 w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających sołtysa Sołectwa Januszówka NIE Uchwalony obowiązujący
2/2023 2023-01-02 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Zbuczyn NIE Uchwalony obowiązujący
Pierwsza 1 2 3 4 5  ... Ostatnia