wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Zbuczyn

Zarządzenia i inne akty wewnętrzne

Ilość wyników na stronie:
Numer Data podjęcia Tytuł Prawo Miejscowe Status aktu
30/2023 2023-03-27 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Gminy Zbuczyn w zakresie pomocy społecznej. NIE Uchwalony obowiązujący
28/2023 2023-03-15 w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających sołtysa Sołectwa Borki-Kosy NIE Uchwalony obowiązujący
27/2023 2023-03-13 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży NIE Uchwalony obowiązujący
24/2023 2023-02-27 W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Gminy Zbuczyn w zakresie pomocy społecznej NIE Uchwalony obowiązujący
23/2023 2023-02-13 w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Gminy Zbuczyn w zakresie pomocy społecznej NIE Uchwalony obowiązujący
22/2023 2023-02-13 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2023 r. realizacji zadania publicznego Gminy Zbuczyn w zakresie upowszechnienia kultury fizycznej i sportu, w szczególności wśród dzieci i młodzieży. NIE Uchwalony obowiązujący
17/2023 2023-02-07 w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających sołtysa Sołectwa Wólka Kamienna NIE Uchwalony obowiązujący
10/2023 2023-01-18 w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów NIE Uchwalony obowiązujący
8/2023 2023-01-02 w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających sołtysa Sołectwa Januszówka NIE Uchwalony obowiązujący
2/2023 2023-01-02 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Zbuczyn NIE Uchwalony obowiązujący
1/2023 2023-01-02 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Gminy Zbuczyn NIE Uchwalony obowiązujący
88/2022 2022-09-08 w sprawie powołania komisji do oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej NIE Uchwalony obowiązujący
61/2022 2022-07-01 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2022 r. realizacji zadania publicznego Gminy Zbuczyn w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży NIE Uchwalony obowiązujący
30/2022 2022-04-05 w sprawie ogłoszenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze NIE Uchwalony obowiązujący
28/2022 2022-03-29 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie w 2022 r. realizacji zadania publicznego Gminy Zbuczyn NIE Uchwalony obowiązujący
Pierwsza 1 2 3 4 5  ... Ostatnia