wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Zbuczyn

Informacje i sprawozdania przedkładane Radzie

Data 
Tytuł 
Autor Informacji 
2021-05-18Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Zbuczyn z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. 
2021-05-18Ocena zasobów pomocy społecznej za 2020 r.  
2021-05-18Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie i działalności Zespołu Interdyscyplinarnego za rok 2020. 
2021-05-31Raport o stanie Gminy Zbuczyn za 2020 rok  
2021-06-02Działania profilaktyczne realizowane na terenie Gminy Zbuczyn 
2021-06-22Raport o stanie Gminy Zbuczyn za 2020 rok 
2021-07-05Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbuczynie za 2020 rok 
2021-07-05Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2020 - 2022 
2022-05-31Raport o stanie Gminy Zbuczyn za 2021 rok 
2022-06-14Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy gminy Zbuczyn z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2021Monika Sierpień
Strona 1 z 2 (17 sprawozdań)Poprzednia[1]2Następna