wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Zbuczyn

Mapa serwisu

 

OPCJE UMIESZCZONE NA LEWYM MENU:

 
Strona BIP (MSWiA)
Instrukcja obsługi biuletynu
 
Prawo i urząd:
  Projekty uchwał Rady
  Statut Gminy Zbuczyn
  Regulamin urzędu
  Uchwały Rady Gminy Zbuczyn
  Prawo miejscowe i przepisy porządkowe
 
Finanse Gminy:
  Budżet Gminy Zbuczyn
  Podatki i Opłaty Lokalne
 
Ważne:
  Bank dobrych praktyk
  Realizacja zadań publicznych
  Zamówienia publiczne urzędu
  Oświadczenia majątkowe
 
Systemowe:
  Moduł wyszukujący
  Osoby redagujące BIP
 

OPCJE WG GRUP INFORMACJI:

 
 
Podstawowe dane źródłowe
 
Podstawowe informacje
 
Zbiorcze informacje o pracy:
 
Wójt Gminy Zbuczyn
 
Budżet i finanse
 
Budżet Gminy Zbuczyn wraz z załącznikami
Podstawowe informacje o budżecie
Realizacja dochodów i wydatków
Procedura tworzenia, uchwalania i kontroli budżetu (uchwały i zarządzenia)
Koszty funkcjonowania urzędu
Umorzenia zaległości podatkowych
 
 
Zamówienia publiczne
Sprzedaż działek
Oferta gospodarcza
 
Realizacja zadań i plany na przyszłość
 
Strategie rozwoju
Realizacja ważnych zadań publicznych
Bank dobrych praktyk – pokaż
 
 
Inne opracowania i publikacje
 
Zamówienia publiczne
 
Oświadczenia o stanie majątkowym
 
Rada Gminy Zbuczyn
 
Przedmiot działalności i kompetencje
 
Przewodniczący Rady
 
Zadania i kompetencje
Przewodniczący Rady
Dyżury Przewodniczącego
Spotkania z mieszkańcami
Komunikaty i oświadczenia
 
Komisje Rady
 
 
Radni
 
 
 
Informacje o radnych
 
Kontakty z radnymi
 
Sesje planowane
 
Sesje zakończone
 
 
Uchwały Rady
 
Kluby Radnych
 
 
 

Opcje uzupełniające:

 
Statut Gminy Zbuczyn
Budżet Gminy Zbuczyn
Podatki i opłaty lokalne
Prawo miejscowe i przepisy porządkowe
Strategie rozwoju
Raporty o stanie Statut Gminy Zbuczyn (jako uchwały Rady)
Projekty uchwał Rady
 
 
 
Wójt Gminy Zbuczyn
 
Informacje osobowe
Przyjęcia interesantów
Zadania i kompetencje
Zarządzenia i inne akty wewnętrzne
Udzielone upoważnienia i pełnomocnictwa
Informacje i sprawozdania przedkładane Radzie
Plany i zamierzenia na przyszłość
Informacje o zadaniach w realizacji
Informacje o zadaniach zrealizowanych
Pokaż wszystko
 
 
Statut Gminy Zbuczyn
Regulamin urzędu
Spotkania i uroczystości oficjalne
Kampanie informacyjne
Kronika wydarzeń
Spotkania z mieszkańcami
 
Komunikacja z mieszkańcami
 
Spotkania z mieszkańcami
Kampanie informacyjne
 
Stanowiska w sprawach publicznych zajęte przez:
 
 
Wystąpienia i inne oceny dokonywane przez:
 
 
Urząd Gminy Zbuczyn
 
Książka telefoniczna urzędu
Prowadzone rejestry, ewidencje, archiwa
Urzędowe tablice ogłoszeń>
Koszty funkcjonowania urzędu
Udzielone upoważnienia i pełnomocnictwa
Realizacja ważnych zadań publicznych
 
Organizacja i funkcjonowanie urzędu
 
 
 
 
Kierownictwo urzędu i pozostali pracownicy
 
 
Załatwianie spraw w urzędzie
 
 
Informacje teleadresowe
Statut Gminy Zbuczyn
Regulamin organizacyjny urzędu
Bank dobrych praktyk
Zamówienia publiczne
 
Urzędowe tablice ogłoszeń
 
Książka telefoniczna urzędu
 
Informacja o stanie załatwiania spraw