wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Zbuczyn

Uchwały w sprawie podatków i opłat lokalnych

Ilość wyników na stronie:
Numer Data podjęcia Tytuł Prawo Miejscowe Status aktu
XXXII/258/2020 2020-11-25 w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na rok 2021 obowiązujących na obszarze Gminy Zbuczyn NIE Uchwalony obowiązujący
XXXII/257/2020 2020-11-25 w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej cenę sprzedaży drewna, przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze Gminy Zbuczyn na rok 2021 NIE Uchwalony obowiązujący
XXXII/256/2020 2020-11-25 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Zbuczyn na 2021 rok NIE Uchwalony obowiązujący
XXXII/255/2020 2020-11-25 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2021 na obszarze Gminy Zbuczyn NIE Uchwalony obowiązujący
XXXII/254/2020 2020-11-25 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2021 na obszarze Gminy Zbuczyn NIE Uchwalony obowiązujący
2020-11-25 projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2021 na obszarze Gminy Zbuczyn NIE Projekt aktu
2020-11-25 projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Zbuczyn na 2021 rok NIE Projekt aktu
2020-11-25 projekt uchwały w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze Gminy Zbuczyn na rok 2021 NIE Projekt aktu
2020-11-25 projekt uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na rok 2021 obowiązujących na obszarze Gminy Zbuczyn NIE Projekt aktu
XXVII/218/2020 2020-07-02 zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej NIE Uchwalony obowiązujący
XXV/194/2020 2020-06-10 zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej NIE Uchwalony obowiązujący
XXV/193/2020 2020-06-10 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej NIE Uchwalony obowiązujący
XXV/192/2020 2020-06-10 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości stawki opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi NIE Uchwalony obowiązujący
XXIII/179/2020 2020-04-10 w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz odbierania odpadów komunalnych NIE Uchwalony obowiązujący
XVII/134/2019 2019-11-28 w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na rok 2020 obowiązujących na obszarze Gminy Zbuczyn NIE Uchwalony obowiązujący
Pierwsza 1 2 3 4 5  ... Ostatnia