wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Miasta Pruszcz Gdański

Informacje o Zarządzeniu numer: 649/2017

Tytuł aktu prawnego - pełny: w sprawie ustalenia tekstu jednolitego REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO URZĘDU MIASTA PRUSZCZ GDAŃSKI.
Tytuł aktu prawnego - skrócony: w sprawie ustalenia tekstu jednolitego REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO URZĘDU MIASTA PRUSZCZ GDAŃSKI.
Numer: 649/2017
Status aktu: Uchwalony - obowiązujący
Data podjęcia: 2017-05-16
Data wejścia w życie: 2017-05-16
Czy przepis prawa miejscowego?: TAK
Realizacja zadań publicznych (Grupa zadań): Administracja publiczna
Realizacja zadań publicznych (Podgrupa zadań): Organizacja i funkcjonowanie
Realizacja zadań publicznych (Wykaz szczegółowy): statuty, regulaminy
Data publikacji: 2017-05-16
Komórka organizacyjna: Burmistrz Pruszcza Gdańskiego
Zarządzenie Treść zarządzenia [28,1 KB], data ogłoszenia pliku: 2017-12-06

 Załączniki

1 Regulamin organizacyjny-strona tytułowa [47,26 KB] , data ogłoszenia pliku: 2017-12-06 Otwórz
10 Załącznik nr 7 do Regulaminu - ZASADY PODPISYWANIA (APROBATY) PISM l DECYZJI [28,78 KB] , data ogłoszenia pliku: 2017-12-06 Otwórz
11 Załącznik nr 8 do Regulaminu- SCHEMAT ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA PRUSZCZ GDAŃSKI [38,3 KB] , data ogłoszenia pliku: 2017-12-06 Otwórz
12 Załacznik do Regulaminu Pracy- KODEKS ETYKI PRACOWNIKA SAMORZĄDOWEGO ZATRUDNIONEGO W URZĘDZIE MIASTA W PRUSZCZU GDAŃSKIM [36,45 KB] , data ogłoszenia pliku: 2017-12-06 Otwórz
2 Regulamin Organizacyjny - spis treści [24,32 KB] , data ogłoszenia pliku: 2017-12-06 Otwórz
3 Regulamin Organizacyjny Urzędu [128,82 KB] , data ogłoszenia pliku: 2017-12-06 Otwórz
4 Załacznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego - REGULAMIN PRACY URZĘDU MIASTA PRUSZCZ GDAŃSKI [146,94 KB] , data ogłoszenia pliku: 2017-12-06 Otwórz
5 Załącznik nr 3 do Regulaminu- REGULAMIN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ [35,27 KB] , data ogłoszenia pliku: 2017-12-06 Otwórz
6 Załącznik nr 1 do Regulaminu- PODZIAŁ ZADAŃ I KOMPETENCJI POMIĘDZY KIEROWNICTWEM URZĘDU [40,59 KB] , data ogłoszenia pliku: 2017-12-06 Otwórz
7 Załacznik nr 4 do Regulaminu - ZASADY I TRYB OPRACOWYWANIA I WYDAWANIA AKTÓW PRAWNYCH [45,74 KB] , data ogłoszenia pliku: 2017-12-06 Otwórz
8 Załącznik nr 5 do Regulaminu- ZAKRES OBOWIAZKÓW KIEROWNIKÓW REFERATÓW WOBEC RADY, JEJ KOMISJI ORAZ RADNYCH [34,61 KB] , data ogłoszenia pliku: 2017-12-06 Otwórz
9 Załącznik nr 6 do Regulaminu- ZASADY l TRYB PRZYJMOWANIA, ROZPATRYWANIA l ZAŁATWIANIA SKARG l WNIOSKÓW MIESZKAŃCÓW. [35,28 KB] , data ogłoszenia pliku: 2017-12-06 Otwórz

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Halina Baranowska
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Janusz Wróbel
Data wytworzenia informacji 2017-05-16
Data udostępnienia informacji 2017-05-16