wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Miasta Pruszcz Gdański

Informacje o Uchwale numer: LII/479/2018

Tytuł aktu prawnego - pełny: w sprawie zmiany Statutu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański.
Tytuł aktu prawnego - skrócony: w sprawie zmiany Statutu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański.
Numer: LII/479/2018
Status aktu: Uchwalony - obowiązujący
Data podjęcia: 2018-10-03
Czy przepis prawa miejscowego?: TAK
Realizacja zadań publicznych (Grupa zadań): Administracja publiczna
Realizacja zadań publicznych (Podgrupa zadań): Organizacja i funkcjonowanie
Realizacja zadań publicznych (Wykaz szczegółowy): statuty, regulaminy
Data publikacji:
Miejsce publikacji: Dz.Urz. Woj. Pomorskiego
Uwagi: Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i stosuje się ją do kadencji organów jednostek samorządu terytorialnego następujących po kadencji, w czasie której niniejsza uchwała weszła w życie.
Uchwała Treść uchwały [4,22 MB], data ogłoszenia pliku: 2018-10-09

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Halina Baranowska
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2018-10-03
Data udostępnienia informacji 2018-10-03