wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Miasta Pruszcz Gdański

Informacje o Uchwale numer: V/57/2019

Tytuł aktu prawnego - pełny: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za rok 2018 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za rok 2018.
Tytuł aktu prawnego - skrócony: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za rok 2018
Numer: V/57/2019
Status aktu: Uchwalony - obowiązujący
Data podjęcia: 2019-06-05
Czy przepis prawa miejscowego?: NIE
Realizacja zadań publicznych (Grupa zadań): Finanse i budżet (dochody i wydatki samorządu)
Realizacja zadań publicznych (Podgrupa zadań): Budżety i podatki
Realizacja zadań publicznych (Wykaz szczegółowy): Sprawozdania z realizacji i udzielanie absolutorium
Data publikacji:
Miejsce publikacji: Dz.Urz.Woj. Pomorskiego
Uwagi: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
Uchwała Treść uchwały [34,17 MB], data ogłoszenia pliku: 2019-06-07

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Halina Baranowska
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2019-06-05
Data udostępnienia informacji 2019-06-05