wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Miasta Pruszcz Gdański

Informacje o Uchwale numer: X/112/2019

Tytuł aktu prawnego - pełny: w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
Tytuł aktu prawnego - skrócony: w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
Numer: X/112/2019
Status aktu: Uchwalony - obowiązujący
Data podjęcia: 2019-11-27
Data wejścia w życie: 2020-01-01
Czy przepis prawa miejscowego?: TAK
Realizacja zadań publicznych (Grupa zadań): Finanse i budżet (dochody i wydatki samorządu)
Realizacja zadań publicznych (Podgrupa zadań): Budżety i podatki
Realizacja zadań publicznych (Wykaz szczegółowy): Podatki i opłaty lokalne
Data publikacji:
Miejsce publikacji: Dz.Urz.Woj. Pomorskiego
Uwagi: Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
Uchwała Treść uchwały [203,12 KB], data ogłoszenia pliku: 2019-11-28

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Dorota Opałka
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2019-11-27
Data udostępnienia informacji 2019-11-27