wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Miasta Pruszcz Gdański

Informacje o Uchwale numer: XI/137/2019

Tytuł aktu prawnego - pełny: w sprawie zmiany uchwały Nr X/113/2019 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości budynków mieszkalnych lub ich części, w których dokonano wymiany źródła ciepła.
Tytuł aktu prawnego - skrócony: w sprawie zmiany uchwały Nr X/113/2019 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości budynków mieszkalnych lub ich części, w których dokonano wymiany źródła ciepła.
Numer: XI/137/2019
Status aktu: Uchwalony - obowiązujący
Data podjęcia: 2019-12-18
Czy przepis prawa miejscowego?: TAK
Realizacja zadań publicznych (Grupa zadań): Ochrona środowiska
Realizacja zadań publicznych (Podgrupa zadań): Ochrona środowiska
Realizacja zadań publicznych (Wykaz szczegółowy): Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
Data publikacji:
Miejsce publikacji: Dz.Urz.woj. Pomorskiego
Uwagi: Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
Uchwała Treść uchwały [193,11 KB], data ogłoszenia pliku: 2019-12-19

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Dorota Opałka
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2019-12-18
Data udostępnienia informacji 2019-12-18