wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Miasta Pruszcz Gdański

Informacje o Uchwale numer: XXI/233/2012

Tytuł aktu prawnego - pełny: w sprawie uchwalenia STATUTU GMINY MIEJSKIEJ PRUSZCZ GDAŃSKI
Tytuł aktu prawnego - skrócony: uchwalenie STATUTU GMINY MIEJSKIEJ PRUSZCZ GDAŃSKI
Numer: XXI/233/2012
Status aktu: Uchwalony - obowiązujący
Data podjęcia: 2012-09-26
Czy przepis prawa miejscowego?: TAK
Realizacja zadań publicznych (Grupa zadań): Administracja publiczna
Realizacja zadań publicznych (Podgrupa zadań): Organizacja i funkcjonowanie
Realizacja zadań publicznych (Wykaz szczegółowy): statuty, regulaminy
Realizacja zadań i kompetencji rady (Grupa kompetencji): Kompetencje ustrojowe
Realizacja zadań i kompetencji rady (Kompetencja): wewnetrzny ustrój gminy, powiatu, województwa
Data publikacji:
Miejsce publikacji: Dz.Urz. Woj. Pomorskiego
Informacje dodatkowe i uzupełniające: Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
Uchwała Treść uchwały [1,14 MB], data ogłoszenia pliku: 2012-10-01

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Halina Baranowska
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Halina Baranowska
Data wytworzenia informacji 2012-10-01
Data udostępnienia informacji 2012-10-01