wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Miasta Pruszcz Gdański

Urzędowe obwieszczenia wyborcze i inne informacje dot. procedury wyborczej...:

Data: Tytuł: Autor:
2018-08-24 Obwieszczenie Starosty Powiatu Gdańskiego z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie okręgów wyborczych dla wyboru Rady Powiatu Gdańskiego w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018r.
2018-08-20 Komunikat Komisarza Wyborczego w Gdańsku I z dnia 20 sierpnia 2018 r.: podaję do publicznej wiadomości liczbę mieszkańców miast i gmin według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. w poszczególnych gminach według właściwości terytorialnej Komisarza Wyborczego w Gdańsku I
2018-08-17 Obwieszczenie Burmistrza Pruszcza Gdańskiego z dnia 17 sierpnia 2018 w sprawie wyznaczenia miejsc na terenie miasta Pruszcza Gdańskiego przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich uprawnionych komitetów wyborczych,
2018-08-17 Obwieszczenie Burmistrza Pruszcza Gdańskiego z dnia 17 sierpnia 2018 w sprawie okregów wyborczych, ich granicach i numerach oraz liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym dla wyboru Rady Miasta Pruszcz Gdański w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
2018-08-16 Komunikat Komisarza Wyborczego w Gdańsku II w sprawie terminu i trybu zgłaszania kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i rezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018
2018-08-16 Komunikat Komisarza Wyborczego w Gdańsku II o miejscu, dniach i godzinach składania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego dla zgłaszania kandydatów w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i rezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018
2018-08-13 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
2018-02-21 Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych na obszarze województwa pomorskiego do Sejmiku Województwa Pomorskiego, rad powiatów oraz rad gmin na kadencję 2018-2023