wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Miasta Pruszcz Gdański

Prawo miejscowe i przepisy porządkowe

Ilość wyników na stronie:
Numer Data podjęcia Tytuł Prawo Miejscowe Status aktu
XI/146/2019 2019-12-18 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszcz Gdański "Teren ciepłowni". TAK Uchwalony obowiązujący
XI/145/2019 2019-12-18 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszcz Gdański "Szkoła Podstawowa Nr 2". TAK Uchwalony obowiązujący
XI/144/2019 2019-12-18 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszcz Gdański "Rejon ul. Łukasiewicza". TAK Uchwalony obowiązujący
XI/142/2019 2019-12-18 zmiana uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty wnoszonej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy TAK Uchwalony obowiązujący
XI/141/2019 2019-12-18 w sprawie ustalenia stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego. TAK Uchwalony obowiązujący
XI/140/2019 2019-12-18 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miejskiej Pruszcz Gdański na rok szkolny 2019/2020 TAK Uchwalony obowiązujący
XI/138/2019 2019-12-18 w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański TAK Uchwalony obowiązujący
XI/137/2019 2019-12-18 w sprawie zmiany uchwały Nr X/113/2019 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości budynków mieszkalnych lub ich części, w których dokonano wymiany źródła ciepła. TAK Uchwalony obowiązujący
XI/136/2019 2019-12-18 w sprawie zmiany uchwały Nr X/112/2019 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. TAK Uchwalony obowiązujący
X/130/2019 2019-11-27 w sprawie nadania nazwy nowo powstałej ulicy w Pruszczu Gdańskim. TAK Uchwalony obowiązujący
X/128/2019 2019-11-27 w sprawie uzgodnienia prac pielęgnacyjnych i konserwacyjnych pomników przyrody zlokalizowanych na terenie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański TAK Uchwalony obowiązujący
X/127/2019 2019-11-27 zmieniająca uchwałę Nr XXVI/261/2012 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty wnoszonej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, zmienioną uchwałą Nr XXXII/313/2013 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 26 czerwca 2013 r. oraz uchwałą Nr TAK Uchwalony obowiązujący
X/126/2019 2019-11-27 zmieniająca uchwałę Nr XLVI/437/2018 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 5 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia ĄRegulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Pruszcz GdańskiÓ, zmienioną uchwałą Nr LIV/503/2018 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 8 listopada 2018 r. TAK Uchwalony obowiązujący
X/118/2019 2019-11-27 w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny na lata 2020 – 2022 dla miasta Pruszcz Gdański. TAK Uchwalony obowiązujący
X/117/2019 2019-11-27 określenie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i trybu ich pobierania. TAK Uchwalony obowiązujący
Pierwsza 1 2 3 4 5  ... Ostatnia