wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Miasta Pruszcz Gdański

Zadania i kompetencje Burmistrza Miasta

1) jest kierownikiem Urzędu jako zakładu pracy w rozumieniu Kodeksu pracy,
2) kieruje bieżącymi sprawami Miasta,
4) reprezentuje Gminę na zewnątrz w sprawach dotyczących Miasta,
5) wydaje decyzje administracyjne w sprawach indywidualnych z zakresu administracji
publicznej,
6) udziela pełnomocnictwa w sprawach należących do jego wyłącznej kompetencji,
7) w przypadku niecierpiącym zwłoki wydaje przepisy porządkowe w formie
zarządzenia - czynności te wymagają zatwierdzenia na najbliższej sesji Rady,
8) jest terenowym szefem obrony cywilnej,
9) opracowuje plan operacyjny ochrony przed powodzią oraz ogłasza i odwołuje
pogotowie i alarm przeciwpowodziowy,
10) powołuje rzecznika dyscyplinarnego,
11) współdziała z Radą oraz komisjami Rady ,
12) Burmistrz sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością:
a) Zastępcy Burmistrza,
b) Sekretarza,
c) Skarbnika,
13) Burmistrz sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością następujących referatów:
a) Pełnomocnikiem ds. funduszy zewnętrznych,
b) Urzędem Stanu Cywilnego,
c) Referatem Oświaty, Kultury i Sportu,
d) Radcami Prawnymi,
e) Stanowiskiem ds. obrony cywilnej i spraw obronnych,
f) Stanowiskiem ds. promocji miasta,
g) Stanowiskiem ds. zamówień publicznych,
h) stanowiskiem ds. audytu wewnętrznego i kontroli,
i) Strażą Miejską,
j) "WiK" Spółką z.o.o.,
k) Miejskim Osrodkiem Pomocy Społecznej,
l) Miejskim Osrodkiem Sportu i Rekreacji,
ł) Miejskim Domem Kultury,
m) Powiatową i Miejską Biblioteką Publiczną
n) Przedszkolem Publicznym Nr3,
o) Zespołem Szkół Ogólnoształcących Nr1,
p) Zespołem Szkół Nr2,
r) Szkołą Podstawową Nr3,
s)Zespołem Szkół Nr4.
    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2004-01-02
Data udostępnienia informacji 2004-01-02