wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Miasta Pruszcz Gdański

Informacje i sprawozdania przedkładane Radzie

Data 
Tytuł 
Autor Informacji 
2013-04-15Informacja Burmistrza o żądaniach oraz wydanych decyzjach- planowanie przestrz.Burmistrz Pruszcza Gdańskiego
2013-03-04Raport z wykonania Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2012Jerzy Kulka
2013-03-29Sprawozdanie z wykonania zadań inwestycyjnych i społecznychJanusz Wróbel
2013-03-28Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Miasta Pruszcz Gd na lata 2011-2018Janusz Wróbel
2013-03-25Roczne sprawozdanie Burmistrza - realizacji zadań z zakresu wpierania rodzinyJanusz Wróbel
2013-03-19Roczne sprawozdanie z działalności MOPS w Pruszczu GdańskimGrażyna Zarówna
2013-03-04Sprawozdanie z Programu ochrony środowiska z planem gospodarki odpadami Janusz Wróbel
2013-03-04Sprawozdanie z przebiegu realizacji Programu usuwania azbestu w roku 2012Janusz Wróbel
2013-03-20Roczne sprawozdanie finansowe za rok 2012 -CKiSPiotr Pułkowski
2013-02-27Roczne sprawozdanie finansowe za rok 2012 -PiMBPJoanna Przybyś
Strona 1 z 16 (159 sprawozdań)Poprzednia[1]234567141516Następna