wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Miasta Pruszcz Gdański

Urząd Miasta Pruszcz Gdański - Procedura tworzenia, uchwalania i kontroli budżetu

Informacje:

Data Tytuł Autor informacji
2020-01-13 Uchwała Nr 001/g122/D/II/20 składu orzekającego RIO w Gdańsku z dnia 13.01.2020 Małgorzata Koprowicz
2020-01-13 Uchwała Nr 001/g122/D/II/20 skłądu orzekającego RIO w Gdańsku w sprawie opinii o mozliwości sfinansowania planowanego deficytu, okreslonego w uchwale budżetowej Rady Miasta Pruszcz Gdański na rok 2020 oraz prawidłowości planowanej kwoty długu na lata 2020-2029 Małgorzata Kopowicz
2019-12-03 Uchwała Nr 165/g122/F/II/19 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 29 listopada 2019r w sprawie opinii o projekcie uchwały Wielotetniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2020-2029. Małgorzata Kopowicz
2019-12-03 Uchwała Nr 166/g122/P/II/19 Składu Orzekającego regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 29 listopada 2019 w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na 2020 oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetu. Małgorzata Kopowicz
2019-04-10 Uchwała nr 050/g/122/R/II/19 składu orzekającego RIO w Gdańsku - opinia o sprawozdaniu z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia komunlanego Małgorzata Kopowicz-Przewodnicząca Składu Orzekającego
2018-12-28 Uchwała Składu Orzekającego RIO w Gdańsku w sprawie opinii o mozliwości sfinansowania planowanego deficytu określonego w uchwale budżetowej na rok 2019 i planowanej kwoty długu na lata 2019-2029 Małgorzata Kopowicz
2018-11-27 Uchwała Nr 252/g122/P/II/18 Składu Orzekającego RIO w Gdańsku z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na 2019 rok oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetu. Małgorzata Kopowicz- Przewodnicząca Składu Orzekającego
2018-11-27 Uchwała Nr 251/g122/F/II/18 Składu Orzekającego RIO w Gdańsku z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2019 - 2029 Małgorzata Kopowicz-Przewodnicząca Skąłdu Orzekającego
2018-09-04 Uchwała nr 143/g122/B/I/18 Składu Orzekającego RIO w Gdańsku w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 Zygmunt Bach
2018-05-15 Uchwała Nr 076/g122/A/V/18 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku Marian Kujawski- Przewodniczący
2018-04-11 Uchwała Nr 053/g122/R/V/18 Składu Orzekającego RIO z dnia 11 kwietnia 2018 r. Marian Kujawski-Przewodniczący Składu Orzekającego
2017-04-24 Sprawozdanie finansowe Gminy Miesjkiej Pruszcz Gdański za rok 2016 Janusz Wróbel
2016-12-30 Uchwała Składu Orzekającego RIO w Gdańsku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetowego i prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2017-2029 Marian Kujawski
2016-11-21 Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Pruszczu Gdańskim w sprawie opinii o projekcie uchwały Rady Miasta o wieloletniej prognozie finansowej Gminy MIejskiej Pruszcz Gdański na lata 2017-2029. Marian Kujawski
2016-11-21 Uchwała RIO w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta Pruszcz Gdański na 2017 rok oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetu. Marian Kujawski
2016-11-14 Projekt uchwały Rady Miasta Pruszcz Gdański w sprawie uchwalenia budżetu Gminy MIejskiej Pruszcz Gdański 2017 oraz uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2017-2029 Janusz Wróbel- Burmistrz Pruszcza Gdańskiego
2016-04-07 Uchwała składu orzekającego RIO w Gdańsku w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu 2015 Zygmunt Bach
2016-01-13 Uchwała Nr 014/g122/D/I/16 Składu Orzekającego RIO w Gdańsku z dnia 13 stycznia 2016 r. Zygmunt Bach
2015-11-30 Uchwała Nr 234/g122/F/I/15 składu orzekającego RIO w Gdańsku w sprawie opinii o projekcie Rady Miasta o wieloletniej prognozie finansowej. Zygmunt Bach
2015-11-30 Uchwała Nr 235/G122/P/I/15 składu orzekającego RIO w Gdańsku w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Zygmunt Bach
2015-09-03 Uchwała Nr 178/g/122/B/I/15 Składu Orzekającego RIO w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza Miasta Pruszcz Gdański informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 roku. Zygmunt Bach
2015-04-10 Uchwała 075/g122/R/I/15 Składu Orzekającego RIO z dnia 10 kwietnia 2015 Zygmunt Bach
2015-01-21 Uchwała składu orzekającego RIO w Gdańsku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2015-2029 wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań Zygminut Bach
2014-11-24 Uchwała Składu Orzekającego RIO w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej na rok 2015 Zygmunt Bach
2014-11-24 Uchwała Składu Orzekającego RIO w sprawie opinii uchwały Rady Miasta o wieloletniej prognozie finansowej na lata 2015-2029 Zygmunt Bach
2014-01-07 Uchwała składu orzekającego RIO w Gdańsku wsprawie opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetowego i prawidłowosci planowanej kwoty długu Zygmunt Bach
2013-11-28 Uchwała składu orzekającego RIO w sprawie opinii o projekcie uchwaly budzetowej Miasta Pruszcz Gdański na rok 2014. Zygmunt Bach
2013-11-28 Uchwała składu orzekającego RIO w Gdańsku w sprawie opinii o projekcie uchwały Rady Miasta o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2014-2028 Zygmunt Bach
2013-01-18 op. o możliw.i sfinansowania plan. deficytu i planowanej kwoty długu na 2013 rok Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
2012-12-18 sprostowanie do uchwały 212/g122/P/I/12 Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
2012-12-17 opinia o projekcie uchwały budżetowej miasta Pruszcz Gdański na rok 2013 Regionalna Izba Obrachunkowa
2012-12-17 Opinia o projekcie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2028 Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
2012-01-12 opinia o prawiłowości planowanej kwoty długu na lata 2012-2025 Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
2011-12-13 Opinia RIO w Gdańsku o projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
2011-12-13 Opinia RIO o projekcie uchwały budżetowej Miasta Pruszcz Gdański na rok 2012 Regionalna Izba Obrachunkowa
2011-01-20 op. o prawidł. prognozy kwoty długu miasta Pruszcz Gdański na lata 2011-2023 Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
2010-12-08 Opinia projektu uchwały budżetowej miasta Pruszcz Gdański na rok 2011 Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
2010-12-08 opinia o projekcie uchwały wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2023 Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku