wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Miasta Pruszcz Gdański

Uchwały w sprawie podatków i opłat lokalnych

Ilość wyników na stronie:
Numer Data podjęcia Tytuł Prawo Miejscowe Status aktu
XI/142/2019 2019-12-18 zmiana uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty wnoszonej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy TAK Uchwalony obowiązujący
XI/141/2019 2019-12-18 w sprawie ustalenia stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego. TAK Uchwalony obowiązujący
XI/137/2019 2019-12-18 w sprawie zmiany uchwały Nr X/113/2019 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości budynków mieszkalnych lub ich części, w których dokonano wymiany źródła ciepła. TAK Uchwalony obowiązujący
XI/136/2019 2019-12-18 w sprawie zmiany uchwały Nr X/112/2019 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. TAK Uchwalony obowiązujący
X/116/2019 2019-11-27 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności przez osoby bezdomne za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych. TAK Uchwalony obowiązujący
X/112/2019 2019-11-27 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. TAK Uchwalony obowiązujący
IX/95/2019 2019-09-18 w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia wysokości stawek opłaty targowej oraz uregulowania niektórych innych spraw związanych z jej poborem. TAK Uchwalony obowiązujący
IX/94/2019 2019-09-18 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. TAK Uchwalony obowiązujący
I/9/2018 2018-11-19 w sprawie zmiany uchwały Nr LIV/499/2018 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia wysokości stawek opłaty targowej oraz uregulowania niektórych innych spraw związanych z jej poborem. TAK Uchwalony obowiązujący
I/8/2018 2018-11-19 w sprawie zmiany uchwały Nr LIV/498/2018 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji i deklaracji dotyczących podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, składanych przez osoby fizyczne i prawne w okolicznościach uzasadniających powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania w danym roku. TAK Uchwalony obowiązujący
LIV/499/2018 2018-11-08 w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia wysokości stawek opłaty targowej oraz uregulowania niektórych innych spraw związanych z jej poborem. TAK Uchwalony obowiązujący
LIV/498/2018 2018-11-08 w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji i deklaracji dotyczących podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, składanych przez osoby fizyczne i prawne w okolicznościach uzasadniających powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania w danym roku. TAK Uchwalony obowiązujący
LIV/497/2018 2018-11-08 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych TAK Uchwalony obowiązujący
LIV/496/2018 2018-11-08 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości TAK Uchwalony obowiązujący
LII/477/2018 2018-10-03 zmieniająca uchwałę Nr XLVIII/450/2018 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 22 czerwca 2018 r. TAK Uchwalony obowiązujący
Pierwsza 1 2 3 4 5  ... Ostatnia