wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Miasta Pruszcz Gdański

Procedura tworzenia, uchwalania i kontroli realizacji budżetu

Ilość wyników na stronie:
Numer Data podjęcia Tytuł Prawo Miejscowe Status aktu
173/2019 2019-09-24 w sprawie aktualizacji Planu Zarządzania Kryzysowego Miasta Przuszcz Gdański i wrpowadzenia modułów zadaniowych. NIE Uchwalony obowiązujący
18/2019 2019-01-21 W sprawie kontroli realizacji zadań obrony cywilnej na terenie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański w 2019 roku. NIE Uchwalony obowiązujący
LIV/508/2018 2018-11-08 zmieniająca uchwałę Nr XLI/403/2017 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej przez Gminę Miejską Pruszcz Gdański w formie dotacji celowej Powiatowi Gdańskiemu z siedzibą w Pruszczu Gdańskim, z przeznaczeniem na zadanie pn.: ĄPoprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego poprzez modernizację dróg powiatowych położonych na terenie Powiatu Gdańskiego w 2018 rokuÓ, w ramach którego zostanie wykonana przebudowa drogi powiatowej Nr 2243G, ul. Słowackiego w Pruszczu Gdańskim, zmienionej uchwałą Nr XLVIII/465/2018 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 22 czerwca 2018 r. NIE Uchwalony obowiązujący
XLVI/432/2018 2018-04-05 wyrażenie zgody na zawarcie przez Gminę Miejską Pruszcz Gdański porozumienia z Komendantem Powiatowym Policji w Pruszczu Gdańskim. NIE Uchwalony obowiązujący
XLI/403/2017 2017-12-19 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej przez Gminę Miejską Pruszcz Gdański w formie dotacji celowej Powiatowi Gdańskiemu z siedzibą w Pruszczu Gdańskim, z przeznaczeniem na zadanie pn.: ĄPoprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego poprzez modernizację dróg powiatowych położonych na terenie Powiatu Gdańskiego w 2018 rokuÓ w ramach którego zostanie wykonana przebudowa drogi powiatowej Nr 2243G, ul. Słowackiego w Pruszczu Gdańskim. NIE Uchwalony obowiązujący
XXXVIII/349/2017 2017-08-21 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej przez Gminę Miejską Pruszcz Gdański dla Gminy Dziemiany na działania związane z usuwaniem skutków nawałnicy z dnia 11 sierpnia 2017 r. w zakresie bezpieczeństwa. NIE Uchwalony obowiązujący
XXX/270/2017 2017-03-06 porozumienie z Komendantem Powiatowym Policji w Pruszczu Gdańskim przy udziale Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku, dotyczące przekazania środków pieniężnych na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku na nagrody za osiągnięcia w służbie w zakresie ścigania sprawców czynów kradzieży, niszczenia mienia, naruszenia porządku publicznego oraz prewencji kryminalnej skutkującej poprawą bezpieczeństwa na terenie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański. NIE Uchwalony obowiązujący
546/2017 2017-01-25 w sprawie kontroli realizacji zadań obrony cywilnej na terenie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański w 2017 roku. NIE Uchwalony obowiązujący
XIII/113/2015 2015-10-28 wyrażenia zgody na podpisanie przez Gminę Miejską Pruszcz Gdański, aneksu do porozumienia z dnia 29 czerwca 2015 r. Nr S.031.7.2015 zawartego z Komendą Wojewódzką Policji w Gdańsku przy udziale Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu Gdańskim NIE Uchwalony obowiązujący
IX/78/2015 2015-06-24 wyrażenie zgody na udzielenie pomocy rzeczowej przez Gminę Miejską Pruszcz Gdański Samorządowi Województwa Pomorskiego, w postaci wykonania dokumentacji projektowej NIE Uchwalony obowiązujący
IX/69/2015 2015-06-24 zawarcie przez Gminę Miejską Pruszcz Gdański porozumienia z Komendą Wojewódzką Policji w Gdańsku przy udziale Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu Gdańskim NIE Uchwalony obowiązujący
640/2014 2014-04-24 opracowanie Tabeli Realizacji Zadań Operacyjnych (TRZO) i Kart Realizacji Zadania Operacyjnego (KRZO) stanowiących załącznik do Planu Operacyjnego Funkcjonowania Miasta Pruszcz Gdański w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny. NIE Uchwalony obowiązujący
XLII/407/2014 2014-04-16 porozumienie z Komendą Powiatową Policji w Pruszczu Gdańskim przy udziale Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku, dotyczące przekazania środków pieniężnych na Fundusz Wsparcia Policji NIE Uchwalony obowiązujący
XXXV/339/2013 2013-09-25 wyrażenie zgody na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Gdańskiemu NIE Uchwalony obowiązujący
XXXV/338/2013 2013-09-25 wyrażenie zgody na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Gdańskiemu NIE Uchwalony obowiązujący
Pierwsza 1 2 3 Ostatnia