wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Gminy w Szczercowie

Informacje o Uchwale numer: XXX/333/21

Tytuł aktu prawnego - pełny: Uchwała XXX/333/21 Rady Gminy Szczerców z dnia1 pzździernika 2021r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/82/19 Rady Gminy Szczerców z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
Tytuł aktu prawnego - skrócony: w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/82/19 Rady Gminy Szczerców z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
Numer: XXX/333/21
Status aktu: Uchwalony - obowiązujący
Data podjęcia: 2021-10-01
Czy przepis prawa miejscowego?: NIE
Realizacja zadań publicznych (Grupa zadań): Finanse i budżet (dochody i wydatki samorządu)
Realizacja zadań publicznych (Podgrupa zadań): Wpływy z podatku dochodowego
Realizacja zadań publicznych (Wykaz szczegółowy): Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych
Data publikacji:
Miejsce publikacji: Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego
Uchwała Treść uchwały [187,07 KB], data ogłoszenia pliku: 2021-10-08

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Beata Goszcz
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Beata Goszcz
Data wytworzenia informacji 2021-10-08
Data udostępnienia informacji 2021-10-08