wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Gminy w Szczercowie

Zadania i kompetencje Przewodniczącego

Zgodnie ze Statutem Gminy Przewodniczący Rady reprezentuje Radę na zewnątrz i kieruje jej pracami.
Przewodniczący odpowiada przed radą w zakresie pełnienia swojej funkcji.
Do zadań Przewodniczącego Rady należy:
1. Koordynacja działań komisji oraz przekazywanie im określonych spraw do rozpatrzenia;
2. Przygotowanie projektu porządku obrad;
3. Prowadzenie obrad sesji Rady;
4. Przyjmowanie skarg i wniosków;
5. Sprawowanie dyżurów w ustalonych terminach i miejscu,
6. Przedkładanie Radzie informacji o pracach podejmowanych przez niego między sesjami;
7. Prowadzenie korespondencji.

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Elżbieta Mielczarek
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Elżbieta Mielczarek
Data wytworzenia informacji 2014-11-28
Data udostępnienia informacji 2014-11-28