wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Gminy w Szczercowie

EkoPortal

Informacje o EkoPortalu

Urząd Gminy w Szczercowie prowadzi publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie za pośrednictwem EKOPORTALU pod adresem:
Link do EkoPortalu: http://wykaz.ekoportal.pl/CardList.seam?urzad=Urz%C4%85d+Gminy+w+Szczercowie