wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Gminy w Szczercowie

Zagospodarowanie przestrzenne
Obwieszczenia Wójta Gminy Szczerców dotyczące studium i planu zagosp. przestrz. - (Archiwum)

Data: Tytuł: Autor:
2022-06-23 Obwieszczenie o przyjeciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych na gruntach obrębów geodezyjnych Janówka, Osiny i Tatar
2022-06-23 Obwieszczenie o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ewid. gr. 185 i 186 (obręb Zagadki) w gminie Szczerców
2022-03-01 Obwieszczenie Wójta Gminy Szczerców o wyłozeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych na gruntach obrębów geodezyjnych Janówka, Osiny i Tatar oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ewid. gr 185 i 185 (obręb Zagadki) w gminie Szczerców wraz z prognozami oddziaływania na środowisko
2021-12-10 Obwieszczenie o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
2021-06-18 Obwieszczenie Wójta Gminy Szczerców o wyłozeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Gminy Szczerców dla części obrębów: Szczerców, Grudna, Podklucze, Załuże wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
2021-04-26 Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Gminy Szczerców wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
2021-04-16 Obwieszczenie Wójta Gminy Szczerców o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Gminy Szczerców wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Wójt Gminy Szczerców
2021-03-16 Obwieszczenie Wójta Gminy Szczerców o przyjęciu dokumentu oraz o możliwości zapoznania się z jego treścią Wótj Gminy Szczerców
2021-03-12 Obwieszczenie Wójta Gminy Szczerców o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych na gruntach obrębów geodezyjnych Janówka, Osiny i Tatar oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ewid. gr. 185 i 186 (obręb Zagadki) w gminie Szczerców, a także przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji planów miejscowych Wójt Gminy Szczerców
2020-10-16 Obwieszczenie Wójta Gminy Szczerców o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru przy ul. Mokrej w Szczercowie Wójt Gminy Szczerców