wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Gminy w Szczercowie

Kierownictwo urzędu i pozostali pracownicy

Imię i Nazwisko 
Stanowisko 
Wojciech Piotr Gnyp Pełnomocnik Ochrony Informacji Niejawnych (ORG - 4)
Beata Goszcz Kierownik Referatu Organizacyjnego (ORG - 1)
Krzysztof Kamieniak Wójt Gminy Szczerców (WG - 1)
Marek Kowal Kierownik Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych (RI - 1)
Marek Kowal Sekretarz Gminy (SEK)
Jarosław Piotrowski Kierownik Referatu Sportu, Rekreacji i Turystyki (RS-1)
Teresa Rosiak Kierownik Referatu Oświaty (KRO)
Dorota Słowińska Skarbnik (SKR)
Anna Stemplewska Zastępca Kierownika Referatu Planowania Przestrzennego, Rolnictwa, Ochrony Środowiska (PR - 3)
Agnieszka Szubert Kierownik Referatu USC i Spraw Obywatelskich (SO - 2)
Aneta Wolska Kierownik Referatu Finansowo - Księgowego (FIK - 1)
Imię i Nazwisko 
Stanowisko 
Andrzej Anczykowski ds. Obsługi Systemu Informatycznego (ORG - 5)
Urszula Boruszak ds. Księgowości Podatków (FIK - 6)
Anna Dróżdż ds. Ewidencji Ludności (SO - 1)
Anna Dworniak ds. płacowych (RO - 3)
Wojciech Piotr Gnyp ds. Obsługi Systemu Informatycznego (ORG - 5)
Wojciech Piotr Gnyp Pełnomocnik Ochrony Informacji Niejawnych (ORG - 4)
Beata Goszcz Kierownik Referatu Organizacyjnego (ORG - 1)
Mariusz Grzybek ds. godpodarki komunalnej (GK - 7)
Renata Jachimczak ds. Obsługi Kasy (FIK - 7)
Artur Jędraszek ds. Inwestycji i Zamówień Publicznych (RI - 2)
Daria Kałużna Pomoc administracyjna (PA)
Martyna Kałużna-Kucharska ds. zagospodarowania przestrzennego (PR - 7)
Krzysztof Kamieniak Wójt Gminy Szczerców (WG - 1)
Robert Kornacki ds. promocji (ORG - 8)
Marek Kowal Kierownik Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych (RI - 1)
Marek Kowal Sekretarz Gminy (SEK)
Ewa Agnieszka Kozubal ds. gospodarki gruntami (PR - 4)
Aneta Krzyżańska ds. Księgowości Budżetowej (FIK - 4)
Anna Kulińska ds. kadrowych (RO - 2)
Andrzej Labryszewski ds. Inwestycji i Zamówień Publicznych (RI - 2)
Ewa Langkamer ds. Płac, ZUS i Podatku Dochodowego (FIK - 8)
Aneta Matłas ds. Obsługi Rady Gminy (ORG - 3)
Elżbieta Mielczarek ds. Wymiaru Podatku i Archiwum (FIK - 5)
Kamila Pietrzyk ds. Księgowości Budżetowej (FIK - 4)
Jarosław Piotrowski Kierownik Referatu Sportu, Rekreacji i Turystyki (RS-1)
Strona 1 z 2 (42 pracowników)Poprzednia[1]2Następna
Imię i Nazwisko 
Stanowisko 
Komórka organizacyjna 
Andrzej Anczykowski ds. Obsługi Systemu Informatycznego (ORG - 5)Referat Organizacyjny
Urszula Boruszak ds. Księgowości Podatków (FIK - 6)Referat Finansowo - Księgowy
Anna Dróżdż ds. Ewidencji Ludności (SO - 1)USC, Referat Spraw Obywatelskich
Anna Dworniak ds. płacowych (RO - 3)Referat Oświaty
Wojciech Piotr Gnyp ds. Obsługi Systemu Informatycznego (ORG - 5)Referat Organizacyjny
Wojciech Piotr Gnyp Pełnomocnik Ochrony Informacji Niejawnych (ORG - 4)Referat Organizacyjny
Beata Goszcz Kierownik Referatu Organizacyjnego (ORG - 1)Referat Organizacyjny
Mariusz Grzybek ds. godpodarki komunalnej (GK - 7)Referat Gospodarki Komunalnej
Renata Jachimczak ds. Obsługi Kasy (FIK - 7)Referat Finansowo - Księgowy
Artur Jędraszek ds. Inwestycji i Zamówień Publicznych (RI - 2)Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych
Daria Kałużna Pomoc administracyjna (PA)Referat Oświaty
Martyna Kałużna-Kucharska ds. zagospodarowania przestrzennego (PR - 7)Referat Planowania Przestrzennego, Rolnictwa, Ochrony Środowiska
Krzysztof Kamieniak Wójt Gminy Szczerców (WG - 1)Wójt Gminy Szczerców
Robert Kornacki ds. promocji (ORG - 8)Referat Organizacyjny
Marek Kowal Kierownik Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych (RI - 1)Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych
Marek Kowal Sekretarz Gminy (SEK)Sekretarz Gminy
Ewa Agnieszka Kozubal ds. gospodarki gruntami (PR - 4)Referat Planowania Przestrzennego, Rolnictwa, Ochrony Środowiska
Aneta Krzyżańska ds. Księgowości Budżetowej (FIK - 4)Referat Finansowo - Księgowy
Anna Kulińska ds. kadrowych (RO - 2)Referat Oświaty
Andrzej Labryszewski ds. Inwestycji i Zamówień Publicznych (RI - 2)Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych
Ewa Langkamer ds. Płac, ZUS i Podatku Dochodowego (FIK - 8)Referat Finansowo - Księgowy
Aneta Matłas ds. Obsługi Rady Gminy (ORG - 3)Referat Organizacyjny
Elżbieta Mielczarek ds. Wymiaru Podatku i Archiwum (FIK - 5)Referat Finansowo - Księgowy
Kamila Pietrzyk ds. Księgowości Budżetowej (FIK - 4)Referat Finansowo - Księgowy
Jarosław Piotrowski Kierownik Referatu Sportu, Rekreacji i Turystyki (RS-1)Referat Sportu, Rekreacji i Turystyki
Strona 1 z 2 (42 pracowników)Poprzednia[1]2Następna
Rok (Malejąco)
 
Kategoria osób zobowiązanych (Rosnąco)
Osoba składająca oświadczenie 
Data złożenia oświadczenia (Malejąco)
[Zwiń]2022
 [Zwiń]Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych
   Małgorzata Gonerska (Dyrektor ZGK)   2023-05-02
   Longina Hałada (dyrektor szkoły)   2023-04-28
   Sylwia Dobrowolska (Z-ca Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczercowie)   2023-04-28
   Łucja Maria Majchrzak (Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Szczercowie)   2023-04-27
   Katarzyna Kucharska (Dyrektor Szkoły Podstawowej w Chabielicach)   2023-04-26
   Justyna Felisiak (Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Szczercowie)   2023-04-26
   Justyna Felisiak (Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczercowie)   2023-04-26
   Agnieszka Grabowska (Dyrektor Przedszola Samorządowego w Szczercowie)   2023-04-20
   Diana Adasiewicz (Dyrektor Szkoły Podstawowej w Lubcu)   2023-04-06
   Anna Krawczyńska (Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczercowie)   2023-03-29
   Barbara Kałużewska (Kierownik Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szczercowie)   2023-03-27
   Aleksandra Barbara Siciarz (Dyrektor Szkoły Podstawowej w Szczercowie)   2023-03-16
   Anna Stemplewska   2022-12-14
   Justyna Felisiak (Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczercowie)   2022-09-20
   Longina Hałada (dyrektor szkoły)   2022-09-20
   Longina Hałada (dyrektor szkoły)   2022-09-20
   Aleksandra Barbara Siciarz (Dyrektor Szkoły Podstawowej w Szczercowie)   2022-09-13
   Aleksandra Barbara Siciarz (Dyrektor Szkoły Podstawowej w Szczercowie)   2022-09-09
   Agnieszka Grabowska (Dyrektor Przedszola Samorządowego w Szczercowie)   2022-09-08
   Agnieszka Grabowska (Dyrektor Przedszola Samorządowego w Szczercowie)   2022-09-08
   Daniela Stanisława Wieczorek (Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczercowie)   2022-08-29
 [Rozwiń]Osoby wydające decyzje administracyjne z upoważnienia
 [Rozwiń]Radny Gminy
 [Rozwiń]Sekretarz Gminy
 [Rozwiń]Skarbnik Gminy
 [Rozwiń]Wójt, z-ca Wójta
[Rozwiń]2021
[Rozwiń]2020
[Rozwiń]2019
[Rozwiń]2018
[Rozwiń]2017