wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Gminy w Szczercowie

Uchwały w sprawie podatków i opłat lokalnych

Ilość wyników na stronie:
Numer Data podjęcia Tytuł Prawo Miejscowe Status aktu
XLIV/447/22 2022-11-25 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Szczerców NIE Uchwalony obowiązujący
XLIV/446/22 2022-11-25 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych NIE Uchwalony obowiązujący
XLIV/445/22 2022-11-25 w sprawie określenia rocznych stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Szczerców NIE Uchwalony obowiązujący
XXXII/350/21 2021-11-26 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Szczerców NIE Uchwalony obowiązujący
XXXII/349/21 2021-11-26 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych NIE Uchwalony obowiązujący
XXXII/348/21 2021-11-26 w sprawie określenia rocznych stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Szczerców NIE Uchwalony obowiązujący
XXX/333/21 2021-10-01 w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/82/19 Rady Gminy Szczerców z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso NIE Uchwalony obowiązujący
XXV/286/21 2021-03-26 w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 NIE Uchwalony obowiązujący
XXI/226/20 2020-11-27 w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/82/19 Rady Gminy Szczerców z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso NIE Uchwalony obowiązujący
XXI/225/20 2020-11-27 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Szczerców NIE Uchwalony obowiązujący
XXI/224/20 2020-11-27 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych NIE Uchwalony obowiązujący
XXI/223/20 2020-11-27 w sprawie określenia rocznych stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Szczerców NIE Uchwalony obowiązujący
XVII/164/20 2020-05-20 w sprawie zwolnienia przedsiębiorców z podatku od nieruchomości w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 NIE Uchwalony obowiązujący
XIII/135/19 2019-11-22 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Szczerców NIE Uchwalony obowiązujący
XIII/134/19 2019-11-22 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych NIE Uchwalony obowiązujący
Pierwsza 1 2 3 4 5  ... Ostatnia