wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Gminy Bełchatów

Informacje o Uchwale numer: XXX/307/2017

Tytuł aktu prawnego - pełny: Uchwała XXX/307/2017 Rady Gminy Bełchatów z dnia 23 lutego 2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości od osób fizycznych i opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
Tytuł aktu prawnego - skrócony: zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości od osób fizycznych i opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
Numer: XXX/307/2017
Status aktu: Uchwalony - obowiązujący
Data podjęcia: 2017-02-23
Data wejścia w życie: 2017-03-30
Czy przepis prawa miejscowego?: NIE
Realizacja zadań publicznych (Grupa zadań): Finanse i budżet (dochody i wydatki samorządu)
Realizacja zadań publicznych (Podgrupa zadań): Wpływy z pozostałych podatków i opłat lokalnych
Realizacja zadań publicznych (Wykaz szczegółowy): Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
Data publikacji: 2017-03-16
Miejsce publikacji: Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego BIP
Uchwała Treść uchwały [103,55 KB], data ogłoszenia pliku: 2017-03-06

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Dorota Pytlewska
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Dorota Pytlewska
Data wytworzenia informacji 2017-03-06
Data udostępnienia informacji 2017-03-06