wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Gminy Bełchatów

Projekty uchwał

Ilość wyników na stronie:
Numer Data podjęcia Tytuł Prawo Miejscowe Status aktu
2021-09-22 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bełchatów NIE Projekt aktu
0001-01-01 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. gen. Janusza Głuchowskiego w Dobiecinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. gen. Janusza Głuchowskiego w Dobiecinie NIE Projekt aktu
0001-01-01 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Dobrzelowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Brzechwy w Dobrzelowie NIE Projekt aktu
0001-01-01 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Marii Kownackiej w Domiechowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Marii Kownackiej w Domiechowicach NIE Projekt aktu
0001-01-01 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Władysława Szafera w Janowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Władysława Szafera w Janowie NIE Projekt aktu
0001-01-01 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Alfonsa Brandta w Kurnosie Drugim w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Alfonsa Brandta w Kurnosie Drugim NIE Projekt aktu
0001-01-01 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Komisji Edukacji Narodowej w Łękawie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Komisji Edukacji Narodowej w Łękawie. NIE Projekt aktu
0001-01-01 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Podwody Kolonia, stanowiącej własność Gminy Bełchatów. NIE Projekt aktu
0001-01-01 w sprawie zmiany budżetu Gminy Bełchatów na rok 2017 NIE Projekt aktu
0001-01-01 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bełchatów NIE Projekt aktu
0001-01-01 w sprawie wskazania wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Bełchatów NIE Projekt aktu
0001-01-01 w sprawie korzystania z urządzeń siłowni zewnętrznych zlokalizowanych na terenie Gminy Bełchatów NIE Projekt aktu
0001-01-01 w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych NIE Projekt aktu
0001-01-01 w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji dotyczących podatku leśnego NIE Projekt aktu
0001-01-01 w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji dotyczących podatku od nieruchomości NIE Projekt aktu
Pierwsza 1 2 3 4 5  ... Ostatnia