wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Gminy w Ruścu. Uwaga! Strona została przeniesiona do archiwum. Nowy adres strony: www.bip.rusiec.pl

Informacje o Uchwale numer: XXIII/163/2009

Tytuł aktu prawnego - pełny: Zmiany Statutu Gminy Rusiec.
Tytuł aktu prawnego - skrócony: Zmiany Statutu Gminy Rusiec.
Numer: XXIII/163/2009
Status aktu: Uchwalony - obowiązujący
Data podjęcia: 2009-03-26
Data wejścia w życie: 2009-03-26
Czy przepis prawa miejscowego?: NIE
Realizacja zadań publicznych (Grupa zadań): Administracja publiczna
Realizacja zadań publicznych (Podgrupa zadań): Organizacja i funkcjonowanie
Realizacja zadań publicznych (Wykaz szczegółowy): statuty, regulaminy
Realizacja zadań i kompetencji rady (Grupa kompetencji): Kompetencje lokalno-porządkowe
Realizacja zadań i kompetencji rady (Kompetencja): inne nie wymienione
Data publikacji:
Uchwała Treść uchwały [32 KB], data ogłoszenia pliku: 2009-04-29

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2009-04-03
Data udostępnienia informacji 2009-04-03