wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Gminy w Ruścu. Uwaga! Strona została przeniesiona do archiwum. Nowy adres strony: www.bip.rusiec.pl

Informacje o Uchwale numer: XXXVIII/318/2010

Tytuł aktu prawnego - pełny: określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.
Tytuł aktu prawnego - skrócony: określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.
Numer: XXXVIII/318/2010
Status aktu: Projekt aktu
Data podjęcia: 2010-10-20
Data wejścia w życie: 2010-10-20
Czy przepis prawa miejscowego?: TAK
Realizacja zadań publicznych (Grupa zadań): Finanse i budżet (dochody i wydatki samorządu)
Realizacja zadań publicznych (Podgrupa zadań): Budżety i podatki
Realizacja zadań publicznych (Wykaz szczegółowy): Podatki i opłaty lokalne
Realizacja zadań i kompetencji rady (Grupa kompetencji): Kompetencje finansowe
Realizacja zadań i kompetencji rady (Kompetencja): podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat
Data publikacji: 2010-12-13
Miejsce publikacji: Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr 358 poz. 3245
Uchwała Treść uchwały [81,62 KB], data ogłoszenia pliku: 2010-10-26

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2010-10-19
Data udostępnienia informacji 2010-10-19