wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Gminy w Ruścu. Uwaga! Strona została przeniesiona do archiwum. Nowy adres strony: www.bip.rusiec.pl

Informacje o Zarządzeniu numer: 18/2010

Tytuł aktu prawnego - pełny: w sprawie zmiany regulaminu udzielania zamówień publicznych przez Gminę Rusiec oraz przez jednostki organizacyjne Gminy Rusiec
Tytuł aktu prawnego - skrócony: w sprawie zmiany regulaminu udzielania zamówień publicznych przez Gminę Rusiec oraz przez jednostki organizacyjne Gminy Rusiec
Numer: 18/2010
Status aktu: Uchwalony - obowiązujący
Data podjęcia: 2010-04-30
Data wejścia w życie: 2010-04-30
Czy przepis prawa miejscowego?: NIE
Realizacja zadań publicznych (Grupa zadań): Administracja publiczna
Realizacja zadań publicznych (Podgrupa zadań): Organizacja i funkcjonowanie
Realizacja zadań publicznych (Wykaz szczegółowy): statuty, regulaminy
Data publikacji: 2010-04-30
Komórka organizacyjna: Wójt Gminy
Zarządzenie Treść zarządzenia [61,72 KB], data ogłoszenia pliku: 2011-06-15

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2011-06-15
Data udostępnienia informacji 2011-06-15