wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Gminy w Ruścu. Uwaga! Strona została przeniesiona do archiwum. Nowy adres strony: www.bip.rusiec.pl

Budżet - Informacje Podstawowe


ROK DOCHODY WYDATKI NADW/DEFICYT
PLAN - PRZED ZMIANAMI 0,00 zł 7 761 928,00 zł -7 761 928,00 zł
PLAN - PO ZMIANACH 0,00 zł 7 915 548,00 zł -7 915 548,00 zł
REALIZACJA - PIERWSZY KWARTAŁ 0,00 zł 1 394 692,00 zł -1 394 692,00 zł
REALIZACJA - PIERWSZE PÓŁROCZE 0,00 zł 3 119 349,00 zł -3 119 349,00 zł
REALIZACJA - TRZY KWARTAŁY 0,00 zł 5 903 145,00 zł -5 903 145,00 zł
REALIZACJA - CAŁY ROK 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
PROP. PLANU NA ROK NASTĘPNY 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł