wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Gminy w Ruścu. Uwaga! Strona została przeniesiona do archiwum. Nowy adres strony: www.bip.rusiec.pl

Podatki i opłaty

Podatki i opłaty - ulgi, odroczenia, umorzenia, rozkładanie na raty - Data umorzenia

Data: Nazwa Podatnika: Umorzona Kwota Nazwa Opłaty Rodzaj Pomocy Typ Podatnika Przyczyna Umorzenia Szczegóły
2014-12-22 Marian Łudczak 0,00 zł Podatek od środków transportu Inne
nie wymienione
Pozostali podatnicy ważny interes podatnika Pokaż
2014-11-03 Leszek Jaros 0,00 zł Podatek od nieruchomości Inne
nie wymienione
Pozostali podatnicy ważny interes podatnika Pokaż