wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Gminy w Ruścu. Uwaga! Strona została przeniesiona do archiwum. Nowy adres strony: www.bip.rusiec.pl

Komisje i ich przedmiot działania

Pełna nazwa komisji rady 
Symbol 
Typ komisji 
Komisja RewizyjnaKRkomisja stała
Komisja Gospodarczo-BudżetowaK G-BKomisja stała
Komisja Rolnictwa,Ochrony Środowiska i Spraw KomunalnychKR,OŚi SKKomisja stała
Komisja Oświaty, Kultury, Spraw Spolecznych i Ochrony ZdrowiaKOKSSiOZKomisja Stała
Komisja InwentaryzacyjnaKIKomisja Stała
Komisja ds. BezpieczeństwaKBKomisja Stała
Komisja do zadań inwestycyjnych doraźna    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji
Data udostępnienia informacji