wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Gminy w Ruścu. Uwaga! Strona została przeniesiona do archiwum. Nowy adres strony: www.bip.rusiec.pl

Szczegóły sesji nr XXXVI z dnia 27 października 2006 r.

Protokół z sesji

Obecność radnych

Nazwisko Imię Stanowisko Obecność
Bartosik Tomasz Radny Obecny
Bieniek Radosław Radny Obecny
Bogusławski Krzysztof Radny Obecny
Buczek Jan Radny Obecny
Hibner Sylwia Przewodniczący Rady Obecny
Kieruzel Jan Marian Radny Obecny
Krysiak Adam Jan Radny Obecny
Kusiak Henryk Jan Radny Obecny
Nowak Andrzej Radny Obecny
Pacholak Dariusz Radny Obecny
Płuciennik Czesław Grzegorz Wiceprzewodniczący Rady Obecny
Rojszczak Wacław Radny Obecny
Stanik Urszula Rozalia Radny Obecny
Wlaźlak Mirosław Radny Obecny
Zygmunt Walerian Zbigniew Radny Obecny

Planowany porządek obrad

Porządek obrad XXXVI Sesji Rady Gminy Rusiec w dniu 27 października 2006 roku:

1. Otwarcie obrad XXXVI Sesji Rady Gminy Rusiec, przyjęcie jej prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad XXXVI Sesji Rady Gminy Rusiec.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XXXV Sesji Rady Gminy Rusiec.
3/1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia protokołu z obrad XXXV Sesji Rady Gminy Rusiec, odbytej w dniu 15 września 2006, po uprzednim zapoznaniu się z jego treścią.
4. Podjęcie uchwały w sprawie:
4/1. Zmiany budżetu gminy Rusiec na 2006 rok.
4/2. Darowizny nieruchomości na cele publiczne.
4/3. Ustanowienia flagi Gminy Rusiec.
4/4. Zasad używania herbu, flagi Gminy Rusiec i hejnału.
4/5. Uchwalenia stawek opłaty administracyjnej.
5. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy Rusiec o podejmowanych działaniach między sesjami.
6. Informacja Wójta Gminy Rusiec o podejmowanych działaniach między sesjami i całej kadencji 2002-2006.
7. Informacja Wójta Gminy Rusiec z wykonania zgłoszonych interpelacji i wniosków.
8. Informacja z wykonania uchwał Rady Gminy Rusiec.
9. Składanie interpelacji i wniosków.
10. Wolne wnioski i zapytania.
11. Sprawy różne.
12. Zakończenie obrad XXXVI Sesji Rady Gminy Rusiec.

Porządek obrad

Porządek obrad XXXVI Sesji Rady Gminy Rusiec w dniu 27 października 2006 roku:

1. Otwarcie obrad XXXVI Sesji Rady Gminy Rusiec, przyjęcie jej prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad XXXVI Sesji Rady Gminy Rusiec.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XXXV Sesji Rady Gminy Rusiec.
3/1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia protokołu z obrad XXXV Sesji Rady Gminy Rusiec, odbytej w dniu 15 września 2006, po uprzednim zapoznaniu się z jego treścią.
4. Podjęcie uchwały w sprawie:
4/1. Zmiany budżetu gminy Rusiec na 2006 rok.
4/2. Darowizny nieruchomości na cele publiczne.
4/3. Ustanowienia flagi Gminy Rusiec.
4/4. Zasad używania herbu, flagi Gminy Rusiec i hejnału.
4/5. Uchwalenia stawek opłaty administracyjnej.
5. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy Rusiec o podejmowanych działaniach między sesjami.
6. Informacja Wójta Gminy Rusiec o podejmowanych działaniach między sesjami i całej kadencji 2002-2006.
7. Informacja Wójta Gminy Rusiec z wykonania zgłoszonych interpelacji i wniosków.
8. Informacja z wykonania uchwał Rady Gminy Rusiec.
9. Składanie interpelacji i wniosków.
10. Wolne wnioski i zapytania.
11. Sprawy różne.
12. Zakończenie obrad XXXVI Sesji Rady Gminy Rusiec.

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2006-12-01
Data udostępnienia informacji 2006-12-01