wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Gminy w Ruścu. Uwaga! Strona została przeniesiona do archiwum. Nowy adres strony: www.bip.rusiec.pl

INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA O WYBRANEJ OSOBIE

Imię i nazwisko: Aleksandra Bartkowiak
Telefon komórkowy:
Telefon: 43 67 66 011 wew. 222
Fax: 436766290
Adres e-mail:
Stanowisko służbowe: Skarbnik Gminy
Komórka organizacyjna: Referat Finansowy
Pełnina funkcja w zespole Redakcyjnym BIP: Członek Zespołu BIP
Adres: