wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Gminy w Ruścu. Uwaga! Strona została przeniesiona do archiwum. Nowy adres strony: www.bip.rusiec.pl

INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA O WYBRANEJ OSOBIE

Imię i nazwisko: Monika Pawlak
Telefon komórkowy:
Telefon: 43 6766011 w. 235
Fax: 43 6766290
Adres e-mail:
Stanowisko służbowe: inspektor ds. kadr i obsługi rady gminy
Komórka organizacyjna: referat organizacyjny
Pełnina funkcja w zespole Redakcyjnym BIP: Członek Zespołu BIP
Adres: Urząd Gminy Rusiec 97-438 Rusiec Wieluńska 35 6766011, 6766045, 6766028, 6766291,6766292,6766293,6766044 fax 0-43 6766290